Fikk medhold i klagene

Både SV og Rødt er fornøyde etter å ha fått medhold i sine klager over kommunestyrets vedtak.

Ingrid Marie Kielland (SV).  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Det viser at det var grunn til å klage på vedtaket. Vi mente hele tiden at behandlingen var uforsvarlig, og sammen med Rødt og Arbeiderpartiet prøvde vi å få saken utsatt ved starten av kommunestyremøtet, sier Ingrid Marie Kielland (SV).

SV fremmet lovlighetsklage fordi partiet mente at plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler ikke var fulgt da kommuneplanens arealdel ble vedtatt. I klagen pekes det blant annet på at planen var endret på vesentlige deler etter at det var ute på høring, og at endringene ikke var konsekvensutredet.

– Vi mente saken ikke var godt nok utredet, og det var for mange uklarheter. Etter vår vurdering var det ikke forsvarlig behandling. Det er bare å beklage dersom opphevingen av vedtak får konsekvenser, det kunne vært unngått dersom behandlingen hadde blitt utsatt, sier Kielland.

Partiet Rødt klaget på at arealformålet for et større område på øvre Kvaløysletta ble endret fra landbruk-, natur- og friluftsområde samt reindrift, til boligområde. Byrådsleder for finans, Jens Ingvald Olsen (Rødt) reagerer på uttalelsene til Alvarstein og Stein.

– Det er utrolig når representanter fra det tidligere byrådet sier at deler av arealplanen som partiene er enige om, kan vedtas. Det viser inkompetansen det tidligere byrådet hadde. De burde heller ta sjølkritikk for de vurderingene de gjorde. Det er kjempealvorlig for innbyggerne og utbyggerne. Vi kan ikke ha en plan som er stykkevis og delt, vi trenger en helhetlig plan, sier Olsen.