Venstre, KrF og Sp la fram felles alternativt budsjett

Disse tre flørter med valgsamarbeid

Tromsø Venstre bryter med sine tidligere samarbeidspartnere i Høyre og Frp når de sammen med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti legger fram et felles alternativt budsjett for 2016–2019.

SENTRUMSBLOKK: Gruppelederne Jonas Stein (V), Helga Marie Bjerke (KrF) og Sandra Borch (Sp) la onsdag fram et felles budsjettforslag.  Foto: Trond Tomassen

INN MOT SENTRUM: Med det nye samarbeidet, flytter Venstre og Jonas Stein seg inn mot sentrum. 

nyheter

Tirsdag la gruppelederne Sandra Borch (Sp), Jonas Stein (V) og Helga Marie Bjerke (KrF) fram et alternativt budsjettforslag for de neste fire årene.

Torsdag skal det presenteres for finanskomiteen, hvor det vil settes opp mot posisjonens innstilling til budsjettet.

Nærmere de borgerlige

Stein er klar på at situasjonen er en annen enn for fire år siden da Venstre inngikk et samarbeid med Høyre og Frp.

– Det er flere saker vi ville hatt vanskelig for å gå inn for i dag dersom vi skulle legge fram et budsjett sammen med Høyre og Frp. Sistnevnte vil nok for eksempel foreslå en del kutt på kultur, og kultursatsing er en av våre viktigste saker. Nå er det på tide for oss få fram en egen profil, forklarer han.

Han er imidlertid klar på at budsjettforslaget ligger mye tettere opp mot borgerlig side enn Ap, SV og Rødts politikk.

– Vi vil for eksempel fortsatt gjennomføre de innsparingsforslagene som ble lagt fram av det borgerlige byrådet. Deriblant konkurranseutsette det kommunale renholdet og henting av næringsavfall, men samtidig vil vi prioritere de med minst, sier Stein.

Et sterkere sentrum

Det er ikke bare Venstre som bryter med tidligere samarbeidspartnere. Med Sandra Borch i spissen har Sp blitt dratt i en mer borgerlig retning.

– Med Rødt og SV i posisjon, blir det veldig vanskelig å støtte Ap-samarbeidet. Samtidig har vi et godt samarbeid med Venstre og KrF på fylkestinget, og har veldig gode erfaringer med det, sier Sp-gruppelederen.

– Vi har alle måtte gi og ta under utformingen av budsjettet, men vi ble raskt enige, og jeg mener alle sentrumspartiene får flagget sine viktigste saker, legger Helga Marie Bjerke til.

Verken Stein, Bjerke eller Borch utelukker et sentrumssamarbeid ved neste valg.

– Med budsjettsamarbeidet har vi vist at vi evner å flytte politikken inn mot sentrum, og i budsjettet kommer vi med brodder mot begge fløyer, sier Stein.

– Med en sentrumsblokk vil vi også ha større styrke, sier Bjerke, og påpeker at KrF, Sp og Venstre allerede har vært veldig aktive under kommunestyremøtene.

– Vi har satt vårt preg på debatten, utdyper hun.

Sosial eiendomsskatt

Felles for de tre sentrumspartiene, og utgangspunktet for samarbeidet, er at de ønsker en mer sosial inngang på eiendomsskatten enn det som er foreslått av posisjonspartiene, samtidig som de ikke ønsker å kutte i den slik som eksempelvis Frp.

De vil beholde 2015-nivået med 3,0 promille for boligeiendom og 5,4 promille for annen eiendom. Samtidig ønsker de å øke bunnfradraget fra 200.000 kroner til 250.000 kroner.

– Vi er opptatt av at dem som trenger det mest skal få mer i budsjettforslaget vårt. Med et økt bunnfradrag vil de med de minste boligene eller leilighetene komme bedre ut og få en lavere skatt, forklarer Jonas Stein.

Mer til de med minst

Et annet punkt i deres felles budsjett, og en forlengelse av det første, er viktigheten av en sosial profil.

– Det er ikke store summer det er snakk om, men de vil utrette mye for dem som trenger det mest, sier Bjerke, og viser til at de ønsker 2,1 millioner til en aktivitetsguide for fattige barn.

– Det er ikke en stor sum, men det kan bidra til at svært mange barn får ta del i idretten, forklarer hun.

– Vi ønsker også kutt i SFO-priser for lavinntektsfamilier, styrking av krisesenter og gatejuristen, mer penger til PsykHjelpa og å fryse kulturskoleprisene på 2015-nivå, sier Stein.