Skal forhandle om to milliarder

Etter nyttår skal fylkeskommunen prøve å komme i forhandlinger med staten for å få del i de såkalte bymiljømidlene.

FYLKESRÅD: Ivar B Prestbakmo. Foto: Christer Pedersen 

FINANSIERING: Ny Kvaløyaforbindelse må få finansiering – og det håper fylkesrådet skal komme som følge av bymiljømidler. 

nyheter

I 2015 fikk Tromsø kommune tildelt såkalte belønningsmidler for trafikktiltak.

Over en fireårsperiode vil kommunen få nesten 250 millioner kroner – og pengene skal blant annet brukes til å få folk til å kjøre mindre bil samt ta mer buss.

Les også: Dette er fylkesrådets samferdsels-forslag

Vil forhandle med staten

Effekten av belønningsmidlene vil ligge til grunn for drøftinger som fylkeskommunen ønsker å komme i gang med neste år.

– Vi ønsker å komme i gang med forhandlinger med staten om såkalte bymiljømidler – og da ønsker vi å kunne peke på positive effekter fra støtten Tromsø kommune har hatt, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B Prestbakmo.

Da er det imidlertid snakk om betydelig større summer enn 250 millioner kroner, fortsetter fylkesråden.

– Det kan være så mye som to–tre milliarder kroner det da vil være mulig å få, sier han.

Les også: Krever køprising i Tromsø-trafikken

Store pakker

Disse midlene har heller ikke samme begrensninger som belønningsmidler.

– Vi ser for oss at vi skal kunne få støtte til større trafikkpakker som omfatter eksempelvis ny Kvaløyaforbindelse, ny Tverrforbindelse, bygging av kollektivfelt, investering i nye kollektivløsninger–samt gang og sykkelveier i stor skala, sier fylkesråden.

Totalt er det satt av i underkant av 17 milliarder kroner i bymiljømidler på statsbudsjettet for de neste åtte årene. I dag er Oslo, Akershus fylkeskommune, og Trondheim i forhandlinger med Vegdirektoratet om tildeling av bymiljømidler.

Bergen og Stavanger skal i gang med lignende forhandlinger–og fylkesråden har derfor som ambisjon å få være en del av det gode selskap.

Les også: Kirsten var isolert - nå har kommunen ordnet buss

Tromsø én av ni byer

– Tromsø er en av i alt ni byområder som kvalifiserer for å få slike midler, så det er viktig at vi kommer i gang med arbeidet, sier Prestbakmo.

For å kunne få tildelt bymiljømidler må det som sagt finnes konkrete planer–og konkrete resultater av tidligere arbeid–som kvalifiserer.

Fylkesråden sier at man må samarbeide tett med Tromsø kommune og andre aktører i regionen for å få en så sterk søknad som mulig.

– Om vi klarer å bli samkjørte nok til å kunne starte drøftingene neste år så ser jeg det som sannsynlig at vi skal kunne få en bymiljøavtale på plass allerede 2017 eller 2018, sier Prestbakmo.

iTromsø har ikke lykkes å få en kommentar fra byutviklingsbyråd Ragni Løkholm Ramberg.