Kommentaren:

Strømsparing skal redde kommuneøkonomien…

Nå blir det mørketid også på skoler og sykehjem.
nyheter

Det rød-røde byrådet la for to dager siden frem planer for hvordan de skulle spare 6 millioner kr i året i strømutgifter, gjennom å redusere strømforbruket i skoler, barnehager og på sykehjem. Mandag inngikk de også en avtale med Siemens AS, hvor de skal gjennomgå 21 kommunale bygg, utføre en vurdering og komme opp med energibesparende tiltak. En lignende prosess har blitt gjennomført i 55 andre kommuner.

I den økonomiske situasjonen Tromsø kommune befinner seg i, er det selvsagt riktig å lete etter områder hvor man bruker for mye. Og alle som har kjørt forbi fullbelyste skoler på kvelds- og nattestid, vil være med på at det nok er penger å hente her, selv om strømprisene for tiden er rekordlave. Det er helt sikkert også mange forbedringer å ta tak i siden forrige enøk-runde, for rundt 10 år siden.

«De foreslåtte tiltakene vil komme på 30 millioner», sier byråd for finans, Jens Ingvald Olsen.

Hei, vent nå litt. Var ikke vi i gang med en spareprosess? Så de 6 millionene vi skulle spare i året, vil man ikke se besparelsen av før om 6 år! Og i en situasjon hvor kommunen allerede må hente inn 140 millioner kroner for å gå i null, er det nå ytterligere 30 millioner man må finne tak i?!?

Regnestykket ellers, holder greit vann. Troms Kraft opplyser at kommunen totalt bruker rundt 35 millioner kroner i året i strøm. Forbedrende tiltak som skal gi nærmere 20% i besparelser, vil nok komme på en del mer enn de 30 millionene kommunen må ut med, men der vil 39 millioner fra Enova dekke resten.

Forslaget er ikke nytt, og ble opprinnelig fremmet av forrige byråd. Å planlegge for fremtiden er heller ikke dumt, under normale forhold, men jeg stusser litt i forhold til timingen, når det gjelder å plusse 30 millioner på den allerede store regningen? Kort oppsummert: tiltaket er prisverdig og fornuftig, problemet er bare at det må betales nå.

Kuttviljen har ikke vært den største i det rød-røde byrådet, og har til nå begrenset seg til noen plasser på Kurbadet og utsetting av et byggeprosjekt. Og etter litt rabalder rundt eiendomsskatten, har man landet på noe som skal hente inn 85 av disse millionene.

Men hvor skal vi hente den andre halvparten? Vil kommunale stillinger forsvinne? Vil enda flere av byggeprosjektene folk gleder seg til legges på is? Eller bør man rett og slett utsette dette tiltaket?

Selv er jeg overbevist om at byrådet som regjerer om seks år blir kjempeglade hvis besparelsene er i den størrelsesorden Olsen skisserer. Men hjelper dette oss til å løse krisen vi er inne i nå?

For meg høres det ut som om dette enten må utsettes til man har et budsjett som litt lettere åpner opp for en slik kostnad, eller man må gå løs på det som vil kunne ordne det hele – kutt i kommunale stillinger.

Nødvendigheten av det siste, har blitt hevdet av mange allerede. Når denne utgiften kommer i tillegg, blir svaret enda mer åpenbart.