– Flyseteavgiften er et ran av distriktet og Nord-Norge

Sandra Borch (Sp) mener regjeringen snur ryggen til Nord-Norge dersom de innfører den nye avgiften for flypassasjerer neste år.

STRAFFES: Sandra Borch (Sp) mener flyseteavgiften, som foreslås som et miljøtiltak i neste års statsbudsjett, vil ramme Nord-Norge og distriktene hardt. Tirsdag fremmet hun en uttalelse i fylkestinget som skal behandles torsdag  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Tirsdag denne uken fremmet Sandra Borch og Senterpartiet en uttalelse som sier klart nei til en innføring av flyseteavgiften fra 1. april 2016, som fremgår av budsjettavtalen mellom Høyre/Frp-regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

– Vi er avhengig av fly i Nord-Norge, blant annet fordi vi ikke har tog, og denne avgiften vil gjøre at flyprisene øker. Det å spe på med utgifter i områder hvor vi ikke har noen andre alternativer, mener jeg er kritikkverdig og arrogant. Dette vil rane landsdelen, og det viser også at Nord-Norge ikke har noen sterk stemme sørpå, sier gruppelederen for Senterpartiet i fylkestinget til iTromsø.

LES OGSÅ: Ny flyseteavgift kan føre til omfattende rutekutt

Kjenne sin besøkelsestid

Borch mener flyseteavgiften vil ramme flyrutene ut i distriktene, noe som igjen vil gå utover arbeidsplassene der.

– Dette er en urettferdig avgift som rammer Nord-Norge ekstra hardt, som fra før av allerede har høye priser på sine flyruter. En tur fra Bodø til Alta er dyrere enn en tur fra Oslo til Paris. Og regjeringen svarer med å øke prisene enda mer.

Gjennom uttalelsen i fylkestinget, som skal behandles torsdag, håper Borch å kunne sende et klart signal til Stortinget og regjeringen om at Troms fylke er sterkt imot flyseteavgiften, og at en innføring av denne vil kunne få alvorlige konsekvenser.

– Jeg er veldig spent og håper at de som sitter i fylkestinget kan stå opp mot moderpartiet sitt. Her må man kjenne sin besøkelsestid. Denne avgiften er bare fire måneder fram i tid. Hvis man skal se på konsekvensene i ettertid kan arbeidsplasser og flyplasser allerede ha gått tapt, sier Borch.

LES OGSÅ: Ber om direkterute til Litauen

Vil straffe nordlendingene

– Hva mener du man heller gjøre for å få til et grønt skifte i Norge?

– Jeg mener dette er en dugnad som hele landet må ta, i alle sektorer. Transportsektoren er en av dem som slipper ut mest, og da bør man heller legge til rette for gode kollektivløsninger i de store byene, sier Borch.

Sp-politikeren viser til at det stilles spørsmål ved miljøgevinsten knyttet til en flyseteavgift, og at det ikke er de små flyselskapene som står for de største utslippene. En innføring av avgiften vil straffe nordlendingene som er avhengige av fly, mener hun.

Hun hevder regjeringen snur ryggen til distriktene og Nord-Norge spesielt, og mener det er på sin plass å spørre hvor partienes distriktsrepresentanter har vært i denne saken.

LES OGSÅ: Nå innføres flyseteavgift på 80 kroner

Ikke slå negativt ut

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre, påpeker at regjeringen ikke hadde klimaavgiften på flyreiser i sitt budsjettforslag, men at de i budsjettforhandlingene med KrF og Venstre gikk med på avgiften som nå skal ut på høring.

– Jeg tror ikke denne avgiften vil ramme distriktene mer enn det gjør andre flypassasjerer. Det skal nevnes at FOT-rutene – statens kjøp av flyruter – unntas, mens de kommersielle rutene vil være pålagt avgiften. Selve avgiften vil gjelde for en hel reise og ikke enkeltstrekninger. Dermed vil den fordeles likt uansett hvor du bor, og 80 kroner pluss moms, som utgjør 88 kroner, er billigere enn man betaler for å sjekke inn bagasje, sier Gudmundsen.

Han legger til at konsekvensene av forslaget vil bli grundig gjennomgått før en avgift blir innført.

– Jeg tror ikke det vil slå ut så negativt som blant annet Widerøe påstår, eller at dette vil være en stor sak i det totale regnskapet for flybransjen. Det vil være det totale skattetrykket som avgjør næringslivets rammevilkår. Det går ned med vår regjering.

Imot avgiften

Stortingsrepresentantene påpeker imidlertid at dersom det hadde vært opp til ham, så hadde ikke avgiften blitt innført.

– Jeg er imot, men det var nødvendig for å få på plass budsjettforhandlingene og for å få til en styrking av samferdsel generelt og en reduksjon av skattetrykket. Vei er viktig for oss i Nord-Norge og nå foreslår vi et veibudsjett på 10 milliarder kroner. Det er en dobling siden siste vedtatte rødgrønne budsjett i 2013, sier Gudmundsen.

– Men du er egentlig imot avgiften – hvorfor?

– Jeg mener flybransjen har tatt grep over mange år for å få en reduksjon i utslippene. Vi har blant annet fått mer miljøvennlige og drivstoffgjerrige fly. Det finnes andre mer målrettede tiltak som gir større effekt, sier han og fortsetter:

– Men likevel tror jeg ikke at de 88 kronene vil avgjøre om du tar en flytur eller ikke. Jeg tror ikke det vil bli en direkte sammenheng mellom avgiften og kutt i flyruter. Hvis det er ruter som er viktige å opprettholde, må staten heller vurdere å gjøre et tjenestekjøp for å sikre rutene, siden de statlige er skjermet fra avgiften, sier Gudmundsen.

Tjente 20,- per passasjer

Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Widerøe, forteller at de ikke har en konkret liste over hvilke ruter som står i fare dersom flyseteavgiften innføres.

– Vi har sett mye på dette. Vi har ingen liste klar ennå, men ruteplanleggerne regner på det. Vi trenger en konkret og reell liste, og det håper jeg vi vil ha klart før jul. Nå venter vi på stortingsvedtaket etter at finanskomiteen la fram innstillingen mandag denne uken, sier han.

Ifølge Kongsteien er det foreløpig flere spørsmål enn svar knyttet til innstillingen som skal opp til høring.

– Men vi ser at konsekvensene kommer. Litt av utfordringen er at 88 kroner ikke høres mye ut for folk. Flere tenker at det er like mye som en halvliter koster, og lurer på om det kan velte flybransjen, sier kommunikasjonsdirektøren, før han legger til:

– Vi må få de til å se utfordringen vi har. Flybransjen tjente i snitt 20 kroner per passasjer i oktober. Det er ekstremt lave marginer, og hadde vi trodd at vi kunne ta 88 kroner mer for en billett så hadde vi gjort det. Men det kan føre til at man mister passasjerer, og det er ikke mange passasjerene som skal bort før de tynneste rutene blir ulønnsomme, slår han fast.