Fant brennbar væske i kloakken

Hvem dumper væske med parafinaktig lukt i avløpet? Det vil Vann og avløp ha svar på etter at store mengder med slik væske er funnet i avløpsnettet.

BRANNFARLIG? Driftsingeniør Rolf Helge Ingebrigtsen på Vann og avløp med en prøve på væsken fra pumpestasjonen i Breivika som de frykter er brannfarlig. 

nyheter

Skippergata: Mandag fikk de ansatte på Vann og avløp seg en overraskelse da de gjorde en rutinesjekk i én av kommunens 110 pumpestasjoner. Det luktet det de ansatte karakteriserer som parafin eller avfettingsmiddel av avløpsvannet.

Til analyse

– Dette er ikke kloakkvann. Det ble oppdaget i pumpestasjonen ved Breivika havn og i flere kummer på strekningen mellom Tverrforbindelsen og Gimle, mellom Stakkevollveien og sundet, sier Rolf Helge Ingebrigtsen, driftsingeniør for pumpestasjonene.

Han holder opp en flaske med en prøve av det de fant. Innholdet i flasken blir høyst sannsynlig sendt til analyse for å fastslå hva den inneholder.

Vacumkjempen ble tilkalt for å pumpe opp i alt 1.500 liter væske med parafinaktig lukt iblandet vann. Torsdag sjekket Vann og avløp samme sted på nytt, og igjen var det store mengder med oljelignende, svartgrønt gørr i avløpsvannet.

Kan være farlig

– Det er overraskende at det ennå er så mye i avløpet. Vi har ikke klart å finne ut hvor det kommer fra eller hva som er årsaken til at det har havnet i avløpet. Folk må ikke slippe hva som helst ut i avløpet. Vi vet ikke hvor brannfarlig det kan være, plutselig kan det bare si poff, sier Ingebrigtsen.

Vann og avløp har gjort undersøkelser i området for å prøve å finne ut hvem eller hva som er kilden til den uønskede væsken som har blandet seg med kloakkvannet, og ser meget alvorlig på hendelsen.

Uhell?

– Vi har ikke hatt slike problemer før, så det er litt av et mysterium. Dette er miljøkriminalitet. Det kunne gått gjennom renseanlegget og ut i sjøen ut at det ble oppdaget. Dersom det er noen som har hatt et uhell kunne de heller si ifra enn å tie stille og håpe på det beste.

Driftsingeniøren legger ikke skjul på at dette både skaper hodebry og merarbeid for dem, og ikke minst merkostnader som til syvende og sist må dekkes av alle husholdningene som betaler kommunale avgifter.