Trenger 150.000 kroner for å berge dykkertjenesten

Brannsjef Øystein Solstad er i pengenød for å opprettholde dykkertjenesten. Byråd for byutvikling har ikke mer penger å gi.

PENGEMANGEL: Brann og rednings dykkertjeneste står i fare på grunn av pengemangel. Byråd for byutvikling har ikke mer penger å gi. 

nyheter

Rådhuset: Brann og rednings dykkertjeneste står i fare dersom byrådet ikke bevilger mer penger. Nå ber brannsjefen om ekstrabevilgning og håper på politisk velvilje.

22 godkjente dykkere

– Vi ønsker ikke å legge ned dykkertjenesten, men vi trenger 100.000 til 150.000 kroner for at vi skal ha det riktige nivået på tjenesten. Jeg har godt håp om at vi berger den, sier brannsjef Øystein Solstad.

LES OGSÅ: 110-sentralen har nå tatt i bruk nytt nødnett

Brann og redning har 22 godkjente redningsdykkere. Det årlige budsjettet for dykkertjenesten er på mellom 400.000 og 450.000 kroner. Når de blir tilkalt av for eksempel politiet for å bistå i søk ved livreddende innsats, må det være tre dykkere med.

– En dykker, en dykkerleder og en linedrager. I det siste har vi hatt mange oppdrag i forbindelse med å berge hvaler.

Opp til brann og redning

På et drøftingsmøte mellom de tillitsvalgte og kommunen om budsjett og økonomiplan for 2016-2019, står det svart på hvitt at «dykkertjenesten legges ned». I det samme referatet står det at Brann og redning har hatt overskridelser og at de blir tilført ressurser til ny leder for forebyggende, for å styrke ledelsen, og for å oppfylle bemanningsforskriften.

LES OGSÅ: Først i Norge med "supersentral"

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap), kan ikke love brannsjefen mer penger enn de allerede har fått.

– Byrådet har ikke truffet noen beslutning om nedleggelse av dykkertjenesten. Det er opp til Brann og redning hvordan de benytter de økonomiske rammene til de lovpålagte oppgavene, dykkertjenesten er ikke lovpålagt, sier Ramberg.

LES OGSÅ: Sivilforsvaret har etablert en ny operativ spesialenhet i Tromsø

Lovpålagte oppgaver

Hun har forståelse for at dykkertjenesten har en viktig funksjon, ikke minst med tanke på dyrevelferd i forbindelse med hvaloppdrag. Hun har registrert ønsket om økt bevilgning til dykkertjenesten for å opprettholde dagens nivå, men peker samtidig på merforbruket i forbindelse med lovpålagte oppgaver som er dekket inn.

– Vi fant ikke rom for å øke rammene. Jeg har snakket med brannsjefen om de klarer å opprettholde dykkertjenesten i nedskalert form eller i et annet omfang enn i dag. De har investert både i kompetanse og utstyr. Det er bra dersom de opprettholder dykkertjenesten innenfor rammene, men de lovpålagte oppgavene er viktigst, sier byråden.