Vil bruke Sydspissen hotell til asylsøkere

UDI ønsker å bruke Sydspissen hotell som akuttmottak for asylsøkere. Også flytende hotell for asylsøkere ved Sørjeteen har vært vurdert.

ASYLMOTTAK: Sydspissen hotell kan bli akuttmottak for asylsøkere.  Foto: Ronald Johansen

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV), sier det er kommunens ansvar å godkjenne asylmottakene. 

nyheter

Som følge av pågangen av asylsøkere over Storskog i Finnmark og andre grenseoverganger, har Utlendingsdirektoratet (UDI) vært i kontakt med både forsvaret og Tromsø Havn med tanke på etablering av transittmottak i Tromsø.

LES OGSÅ: Tilbyr gratis norskkurs til flyktninger

Bekrefter forespørsel

Flotell med kapasitet til 700 plasser og Sydspissen med 200 plasser har vært en del av UDIs planer.

Havnedirektør Halvar Pettersen sier de har havneplass ved Sørjeteen som kan brukes til flotell (lektere med brakkerigg, journ.anm.), men at de ikke har hørt noe mer fra skipsmegleren.

– Vi har fått forespørsel. Vi inngår ikke kontrakt direkte med UDI, vi stiller bare havnefasiliteter til disposisjon. Det er andre som skal drive mottaket, sier Pettersen.

LES OGSÅ: Dette sentrumshotellet blir transittmottak

Ønsker Sydspissen

UDI bekrefter at både havna i Tromsø og Sydspissen hotell har vært vurdert som mottak.

– Vi har spurt om det kan stilles havneplass, men det er ikke konkretisert mer. At Sydspissen har vært aktuell, for å ta inn i vår portefølje, skal jeg ikke stikke under en stol. Vi ønsker å kontrahere Sydspissen, vi får se om det blir før eller etter jul, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI.

Færre asylsøkere over grensene til Norge har ført til at behovet har endret seg og at UDI ikke trenger like mange plasser som før.

– Jeg tror ikke det blir aktuelt med flotell ankret opp i nordnorske havner. Ankomsten ved grensene har gått ned, det betyr at vi kan begynne jobben med å opprette ordinære mottaksplasser. Det vi må gjøre er å flytte asylsøkerne ut av midlertidige mottak og over i permanente mottak, sier Fridfeldt.

LES OGSÅ: Onsdag kom to fly med flyktninger til Tromsø

Ikke fått anmodning

Det er tidligere klart at Skansen hotell kan ta imot 140 akuttplasser for asylsøkere. Forsvaret bekrefter at de har stilt Sydspissen hotell til rådighet for UDI.

– Sydspissen hotell i Tromsø er ett av flere tiltak som er tilbudt fra Forsvarsdepartementet til Justisdepartementet. Iverksetting av tiltaket er avhengig av at anmodende myndighet ber om at bistandstiltaket blir utløst. Forsvarsdepartementet har per nå ikke mottatt noen slik anmodning fra Justisdepartementet, sier oberst Sven Harald Halvorsen i Forsvarsdepartementet.

Skal godkjennes

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV), sier det er kommunens ansvar å godkjenne asylmottakene.

– Det er ikke Tromsø kommune som skal drive eller ha driftsansvar for mottakene, vi skal bare godkjenne dem. Vi skal sørge for at ikke råttsjåer eller holker blir asylmottak. Det skal bo folk på mottakene, og da må de godkjennes som boliger, sier Johansen.

På akuttmottakene blir asylsøkerne registrert, får helsesjekk og skriver asylsøknad.

– Oppholdet på transittmottaket skal bare være mellom to til fire dager før de bosettes på vanlige asylmottak. I praksis har vi sett at de kan bli boende lenger. UDI har inngått avtale om to måneder av gangen, med mulighet for forlengelse, sier byråden.