NHO-program skaffet Habtem (36) jobb

Mange sliter med å komme seg inn i arbeidslivet, men et nytt program skal hjelpe bedrifter til å rekruttere nye ansatte.

BLOMSTER OG ROS: Fra venstre: Hogne Lauksund (Tromsprodukt), Odd Are Elvebakken (NHO), May Kristin Knutsen (ISS) og Habtem Eyob Weldeab (ISS). 

nyheter

For ti år siden kom Habtem Eyob Weldeab til Norge, som flyktning fra Eritrea.

Under en diplomoverrekkelse på Cafe Globus i dag, ble 36-åringen og hans arbeidsgiver ISS Facility Services dratt fram som eksempler på at målrettet arbeid med Inkluderende Arbeidsliv lønner seg både for bedriftene og langtidsledige.

– Habtem er servicemedarbeider, vaktmester, sjåfør og altmuligmann, skryter driftssjef i ISS Tromsø, May Kristin Knutsen.

Norges laveste sykefravær

Ti lokale bedrifter mottok blomster og diplom for sitt arbeid med å rekruttere mennesker som står utenfor arbeidslivet. Ifølge Knutsen kommer praksisen bedriftene til gode.

– Bare i år har vi ansatt 12 personer på denne måten, og selv om det ikke bare er solskinnshistorier, har vi faktisk Norges laveste sykefravær innen vår bransje. I min avdeling har vi faktisk hatt måneder med null prosent fravær, sier hun.

NAV og Flyktningtjenesten

«Ringer i vannet» er et rekrutteringsprogram i regi av NHO, og i dag kastet organisasjonen glans over en rekke lokale medlemsbedrifter, som har tatt programmet i bruk.

Det er Tromsprodukt som gjennomfører programmet, som bindeleddet fra NAV Tromsø og Flyktningtjenesten til NHO.

– Vi er en leverandør av tiltak, presiserer Hogne Lauksund i Tromsprodukt.

Taper 200 milliarder

Flyktninger og ungdom som aldri finner noen vei inn i arbeidslivet, er grupper som det fokuseres ekstra på å hjelpe.

Vibeke Tannvik fra NHO kommer inn på viktigheten av å få folk ut i arbeid, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

– Ungdom som ikke kommer seg i jobb, vil bli dyre for samfunnet. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå nå i høst, har vi på landsbasis nesten 25000 arbeidsledige i aldersgruppa 18 til 30 år, presiserer hun.

– Med disse ute av arbeidslivet taper samfunnet rundt 200 milliarder i verdiskapning, så det er en grunn til at vi vil skryte av våre medlemsbedrifter som tar i bruk «Ringer i vannet».