Administrasjonssjef

Vurderer toppsjef på åremål

Skal kommunens nye toppbyråkrat ansettes fast – eller skal han eller hun få et seksårig åremål?

FOR OG IMOT: Det finnes både fordeler og ulemper med å ansette administrasjonssjefen fast eller på åremål, mener byrådsleder Kristin Røymo (Ap). 

RÅDMANN: Gøril Bertheussen var kommunens siste rådmann før parlamentarismen ble innført. Hun var fast ansatt. 

TOPPSJEF: Skal kommunen ledes av en toppbyråkrat i fast stilling – eller er åremål veien å gå?  Foto: Marius Hansen

nyheter

Det må byrådet og kommunestyret bli enige om i denne uken.

– Vi skal drøfte saken i dagens ekstraordinære byråd slik at kommunestyret kan vedta saken i sitt desembermøte, sier byrådsleder Kristin Røymo (Ap).

Les også: Disse skal innføre formannskap

Hastverk

Ifølge Røymo er det viktig å få vedtaket fattet raskt. Allerede tirsdag skal rekrutteringsgruppen som skal finne en ny administrasjonssjef (tidligere kalt rådmann) treffes for å legge planene.

– Det er kommunestyret som må fatte vedtaket om åremål eller ei, men det er styringsgruppa som skal jobbe med dette konkret, sier Røymo.

Hun sier det er flere ting som taler både for og imot ansettelse i fast eller tidsavgrenset stilling.

Åremålsstilling gjør det enklere å følge opp målstyring og resultatoppnåelse.

Les også: Her skal kommunen kutte kostnader

Skal hente erfaringer

– Det er vanlig at en spesiell type toppstillinger i Norge er i åremål. Det er en type stilling med et stort ansvar – både politisk og administrativt – knyttet til seg, sier byrådslederen.

Tromsøs forrige rådmann – Gøril Bertheussen – var ikke fast ansatt - hun var i åremål fram til 2013, og i ettertid er det blitt vanligere å ansette toppledere på midlertidig basis.

– I kommunen er eksempelvis alle kommunaldirektørene unntatt én i åremål, sier Røymo.

Trondheim har nylig ansatt administrasjonssjef i åremål, og også andre storkommuner i Norge har tidsavgrensede stillinger.

– Vi skal bruke de nærmeste dagene til å skaffe oss overblikk over deres erfaringer med åremål, sier Røymo.

Les også: Avvikler parlamentarismen

Kan bli dyrere

Det som taler imot åremål går både på kvalitet og økonomi.

– En fast stilling vil bidra til kontinuitet, og vil kunne være attraktiv for en viss type kandidater som kan bidra til langsiktighet.

– Åremålsstillinger kan også være prisdrivende med tanke på lønn ettersom det er mer utrygghet og kortsiktighet i en sånn ansettelse, sier Røymo.

Uansett vil en administrasjonssjef bli lønnet høyt i en kommune som Tromsø.

– Lønna til en administrasjonssjef vil nok havne i det høyere sjiktet uavhengig om vi ansetter han eller henne fast eller på åremål, sier byrådslederen.

Tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) mener at åremål er å foretrekke.

– Det er viktig at man kan måle resultater opp mot målsettinger og at man kan stille krav om dette, sier han til iTromsø.