Frykter at folk tvinges bort fra Kirkeparken

Skal den nye Kirkeparken bli et sted for stauder og pynteplanter – eller skal det være et aktivt byrom som folk ferdes i?

OPPGRADERING: Slik skal kirkeparken se ut i fremtiden ifølge planene for opprustning. 

PARKLIV: Plenene i Kirkeparken er det eneste alternativet for tromsøværinger som vil leve parkliv i sentrum.  Foto: RONALD JOHANSEN

SKEPTISK: Øyvind Hilmarsen (Høyre) vil ikke at pynteplanter skal tvinge bort folk fra Kirkeparken.  Foto: Tom Benjaminsen

«TEMAPARK»: Arkitekturblogger Ron Røstad frykter at Kirkeparken blir en temapark istedenfor et aktivt byrom etter oppgraderingen. 

BEROLIGER: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Arbeiderpartiet) sier at planene for kirkeparken IKKE skal presse ut folk til fordel for pynteplanter. Foto: Trond Tomassen 

nyheter

Det spørsmålet ønsker Høyres Øyvind Hilmarsen svar på i onsdagens kommunestyre – hvor han retter spørsmålet til byrådet for å bli opplyst.

– Jeg er selvfølgelig positiv til at Kirkeparken rustes opp og får en nødvendig oppgradering, men jeg frykter at det kan skje på bekostning av dagens bruk av parken, sier Hilmarsen.

Hans skepsis tar utgangspunkt i synspunkter fremmet i Ron Røstads blogg «Landsbyiditotens guide til arkitektur» – der opprustingsplanene blir problematisert.

«Filial av botanisk hage»

I bloggen skriver Røstad «Det skal etableres en filial av Botanisk Hage i parken. Det skal plantes stauder og andre planter på plenen foran Domkirka. Det vil nesten ikke være plass til mennesker i parken. Parken som byrom skal nærmest avvikles».

Hilmarsen er enig.

– Veldig mye av byrommet blir borte. Som det legges opp til i planene skal gressplener bort og stauder inn, sier Hilmarsen.

Ron Røstad mener i sin blogg at dette vil få negative konsekvenser for dem som ferdes og oppholder seg i sentrum.

«Eneste parken i Tromsø»

«Å sitte eller ligge på plenene er en viktig del av tromsøværingenes bruk av parken om sommeren. Kirkeparken er den eneste parken i Tromsø hvor det finnes tendenser til parkliv om sommeren. Den er et grønt byrom som ligger mellom de to grå byrommene, Stortorget og Strandtorget. Det er sterkt beklagelig at parken i fremtiden ikke vil legge opp til parkliv».

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Arbeiderpartiet) roser innspillene fra Røstad og Hilmarsen som hun mener er gode – og hun sier at de vil bli tatt med videre i planprosessen.

– Det er en av grunnene til at vi i utgangspunktet legger ut planene til ettersyn – vi ønsker innspill på dem, sier hun.

Ikke temapark

At Kirkeparken kan ende opp som temapark er hun imidlertid ikke enig i.

– Om man ser på bruken av Kirkeparken i dag så ser vi at det ikke er mange dager i løpet av året der det er fristende å kaste seg ned i gresset... Vi har derfor lagt opp til langt flere benker og andre sitteplasser enn i dag – det er disse folk helst bruker, sier hun.

Hun viser også til området bak kirka der det skal etableres gangstier, plenområdet og en kanal med vann. Der vil det bli et stort område som kan brukes som gresspark.

– Der vil det være naturlig å drive «parkliv», sier hun.

Det vil etter oppgraderingen blir langt flere naturlige samlingspunkt i parken enn i dag.

– Vi kutter eksempelvis ned poplene i parken – de tar veldig mye plass og sperrer for sol og lys. Når vi fjerner dem vil parken bli lysere og luftigere, sier Ramberg.