Her gir bilistene blaffen i skiltinga – det kan koste deg dyrt

Er du blant dem som overser trafikkforbud-skiltet i krysset ved Alfheim? Det kan bli en dyr affære, advarer politiet.

nyheter

I løpet av bare fem minutter mandag ettermiddag kunne iTromsø observere ni bilister som kjørte mot trafikkforbud-skiltet som er satt opp langs Kirkegårdsveien like ved krysset ved Alfheim. Under en politikontroll ville det utgjort nesten 40.000 kroner i bøter totalt.

– Hadde vi hatt kontroll på stedet så hadde det blitt 4.200 kroner i bot per bilist, sier operasjonsleder Gøran Bugge i Troms politidistrikt.

Solid bot

Operasjonslederen har lite til overs for bilistene som gir blaffen i skiltinga etter at Kirkegårdsveien ble stengt for gjennomkjøring i høst.

– Når det er satt opp skilt der så er det for en grunn. Folk skal bare være klar over at dersom de blir stoppet der så vil de få seg en solid bot, påpeker Bugge.

– Har politiet hatt kontroller i området?

– Det har jeg ikke oversikt over, men vi bruker å ha kontroller ulike steder i Tromsø. Vi har sikkert vært der også, men om vi har delt ut bøter vet jeg ikke. Det er bra vi blir gjort oppmerksomme på dette slik at vi kan skrive det opp på lista vår, sier Bugge.

Gjennomkjøring forbudt

Siden 27. oktober har det pågått arbeid med å bygge om krysset Alfheimveien-Kirkegårdsveien, og for å hindre gjennomkjøring ble skiltet med trafikkforbud for alle kjøretøy satt opp.

Arbeidet er den første delen som klargjøres av den nye sykkeltraseen sentrum-Fagereng-Bymyra-Langnesbakken-Workinnmarka-Giæverbukta.

Traseen vil skape mer plass for myke trafikanter, og sykkelveien som skal utbedres ligger i Kirkegårdsveien og strekker seg fra Alfheimveien til Oscar Larsens vei. I tillegg til to felts sykkelvei vil det også være fortau for gående.

Ombyggingen av Alfheimkrysset hadde en estimert byggetid på to til tre uker. Arbeidet skulle være ferdig i slutten av forrige måned, men har tatt lengre tid enn ventet.

Fra våren av vil krysset bli vikepliktsskiltet og det skal males opp sykkelfelt.