Widerøe-selskap overtar bakkedivisjonen til SAS

Fra februar overtar Widerøe Ground Handling (WGH) all bakkevirksomhet på Tromsø lufthavn. Endringene får ingen konsekvenser for staben på Langnes.

Bakkemannskapene til SAS på Tromsø lufthavn blir fra februar en del av Widerøe-konsernet. Bortsett fra profileringen, skal verken publikum eller de ansatte merke noe til endringene.   Foto: John Strandmo

nyheter

Administrerende direktør, Christian Skaug, presiserer at selv om WGH har kjøpt deler av SAS Ground Handling Norway AS, er det snakk om en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at de berørte mannskapene beholder sine rettigheter. Konkurransetilsynet har også velsignet prosessen.

Positiv prosess

– Widerøe overtar totalt 14 nye flyplasser innenlands – ikke Gardermoen – og går fra 220 til rundt 1.600 ansatte. Disse skal – som i dag – håndtere blant annet innsjekking, bagasje og avising av flyene. Omsetningen vil neste år ligge på om lag 1 milliard kroner.

Christian Skaug karakteriserer overtakelsen som en positiv prosess hvor samtlige fagforeninger har vært involverte. Forhandlingene pågår fortsatt og ledelsen håper å ha brikkene på plass før overtakelsesdatoen.

LES OGSÅ: Flypassasjerer hasteevakuert etter røykutvikling

Ingen overtallige

– Ettersom WGH blir ny på en rekke flyplasser, er vi avhengig av å beholde staben. Det betyr at det ikke blir noen overtallige – noe som ellers er vanlig ved sammenslåinger av selskap.

– Vi ønsker at staben ikke skal merke overgangen som gjelder fra 1. februar. På den måten holder vi fokus på drift og kun det.

Endringer etter hvert

Christian Skaug understreker samtidig at det på sikt kommer endringer i form av uniformering og profilering generelt:

– Etter hvert skal vi synliggjøre merkevaren WGH i det norske luftfartsmiljøet. Selskapet har lenge hatt som mål å bli størst på håndtering av bakkevirksomheten innenlands. Da avtalen med SAS ble signert i oktober, ble målet nådd raskere enn forventet.

LES OGSÅ: «Klimaavgift på flyreiser»

Pågått en tid

Skaug sier at forhandlingene med SGH har pågått en tid:

– Selskapet har vært til salgs i flere år og har hatt en rekke interessenter underveis.

– Da vi kom på banen, gikk ting raskt – ikke minst fordi Widerøe og SAS kjenner hverandre godt – noe som også er tilfelle blant personellet. Vi blir sett på som en god og seriøs arbeidsgiver. Det har vært en stor fordel i prosessen, sier Christian Skaug.