Vi blir flinkere på veien

Så langt i 2015 har det gått 5 menneskeliv i trafikken i Troms. Statens vegvesen mener at vi stadig blir flinkere på veiene.
Ulykkene så langt i år
  • 19. mars, E6 Balsfjord Personbil mot vogntog hvor mann (33) og kvinne (32) i personbilen mistet livet.
  • 2. juni, Grøtfjorden Utforkjøring hvor kvinne (60) mistet livet.
  • 23. september, Rv 83 Melvik Personbil mot vogntog hvor mann (60) og kvinne (56) i personbilen mistet livet.
Dødsulykker i Troms
  • 2015: 5 (pr. 30.12)
  • 2014: 1
  • 2013: 7
  • 2012: 9
  • 2011: 15
  • 2010: 9
nyheter

Fem mennesker har så langt mistet livet i trafikken i Troms i 2015. En soleklar nedgang over tid, mener trafikksikkerhetskoordinatoren i Statens vegvesen, Trond Harborg.

– Det er meget lavt for Troms fylke. Det var riktignok bare en drept i fjor, men ellers må vi tilbake til 1950-tallet for å finne lavere tall enn det vi har i år, sier Harborg.

Tre ulykker

De fem dødsfallene, som fordeler seg utover tre ulykker, skjedde henholdsvis i Grøtfjorden 2. juni, i Balsfjord 19. mars og i Melvik 23. september.

Harborg forteller at utbedring av veier, midtdelere, snittmålere og kampanjer er faktorer som gjør at vi gradvis blir flinkere i trafikken.

– Det er vanskelig å forklare svingninger i tallene. Det er små tall og tilfeldigheter som bidrar her. Men vi ser en klar langsiktig trend på nedgang i dødsulykker. Vi driver aktive kampanjer over flere år på både bilbeltebruk og redusering av fart, som vi ser er med på å senke ulykkestallene.

I tillegg forteller Harborg at kjøretøyene også har blitt sikrere med årene.

Midtdeler uten dødsfall

To viktige grep i Tromsø er snittmålerne i Langsundtunellen og midtdeleren i Lavangsdalen, som har bidratt til at ingen har mistet livene på de aktuelle strekningene.

– Definitivt. Begge to er eksempler på tiltak som er effektiv på alvorlige ulykker. De har virket helt utmerket. Vi jobber også kontinuerlig for å finne strekninger som trenger lignende tiltak. I forhold til Lavangsdalen registrerer jeg at fartsnivået fortsatt er litt høyere enn det vi ønsker.

Sykkelkampanje

Tromsø har også blitt mye flinkere til å ta sykkelen i bruk. Dette byr naturlig nok til utfordringer for vegvesenet, som registrerer at det er tilfeller med sammenstøt mellom bil og sykkel.

– I år har vi lansert en tredje kampanje som heter «del veien», hvor vi fokuserer på samspillet mellom bilfører og syklister. Vi ser at vi har gode resultater på våre andre kampanjer, og vi jobber hele tiden for at det skal være trygt å ferdes på veiene.