Vil bygge om verneverdig hus

Eiendomsselskap vil bygge nye boenheter i 2. og 3. etasje i verneverdige Søndre Tollbodgate 6.

Søndre Tollbodgate 6.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

William Eiendom AS søker om bruksendring og etablering av nye boenheter i 2. og 3. etasje i verneverdige Søndre Tollbodgate 6.

Spør Fylkesmannen

Byutvikling ber nå fylkeskommunen om uttalelse.

– Dersom det ikke kommer inn merknader som endrer beslutningsgrunnlaget i vesentlig grad, er byggesakssjefen innstilt på innvilgelse, skriver Byutvikling.