Anmeldelse: Bragerevyen 2016

Mye tull, lite humor

Årets Bragerevy har sine øyeblikk, men er ingen latterpakke.

3

Bragerevyen 2016: «Grip Bragen!»

nyheter

Den tradisjonsrike revyen begynte i år med et åpningsnummer helt på det jevne. Det ser bra ut, er smått fengende, men skiller seg ikke ut fra andre revyer. Lyden på mikrofonene var også så dårlig at hvis det var noen humoristiske poenger der, var ikke disse mulige å plukke opp.

Se bildene fra årets Bragerevy her.

Tull og tøys

Videre følges åpningsnummeret opp av fire sketsjer som alle er relativt tamme. De har et og annet godt poeng som får deg til å dra på smilebåndet, men dessverre er det for få gode poenger til å åpne latterkontoen for fullt. Istedenfor kompenserer man med barnslige og fjasete poenger, som i hovedsak oppfattes som tull og tøys.

Det tar seg dog opp i det femte nummeret, «Vrien humor», der debatten rundt venstrevridd humor settes på spissen. Ungdommene er tydelig oppdaterte på både nasjonal og lokal politikk, for begge dras inn i det som trolig er første akts morsomste sketsj. Dette er også det første av en rekke gode sangnumre, som drar revyens helhetsinntrykk opp.

Les også: – «Fettlørv» er sexy!

Det påfølgende nummeret «Såpeglatt», en Hotel Cæsar-parodi, er også et av høydepunktene. Her blir det gjort stor dramatikk av små hverdagssituasjoner, som sammen med TV-seriens ikoniske musikk, skaper en morsom sketsj som skiller seg ut fra de andre. Det kommer også to «oppfølgere» i andre akt, «Såpeglattere» og «Såpeglattest», som matcher den første i kvalitet.

De tre siste numrene før pause er også helt greie. Man småler litt til tider, men er aldri i nærheten av å gapskratte.

Lang pause

Etter en veldig lang pause, som var lengre enn hele første akt, går akt nummer to i gang. Her er nivået hevet, noe som er positivt for publikum. Sketsjene «Å temme en villhund», «Jordbærmus» og «Rett fra fettlørva» er alle veldig morsomme. Her får henholdsvis Per Sandberg, Aune Sand og den nordnorske dialekten gjennomgå.

Les også: 85 år med skolerevy

Det kan dog virke som litt for mye av manusforfatternes tid har blitt brukt på disse. For mens det i disse tre er flust med morsomme poenger og gode vitser, virker de andre sketsjene litt «tynne». Mange er veldig korte, med kun ett eller to poenger. Ikke alle av disse er like gode heller, noe som gjør at man sitter igjen og ønsker seg mer.

Alt i alt er årets Bragerevy dessverre under pari. Revyen, og en del av sketsjene, virker kort og litt uinspirert. Som nevnt dras inntrykket opp av gode sangnummer, selv om heller ikke disse har altfor mange humoristiske poeng. Bandet, på 15 musikere, skal også ha ros for en jevnt over god musikalsk opplevelse. Skal man se revyen i sin helhet er det derimot ingen vei utenom å konstatere at man sitter igjen med et ønske om mer humor og mindre tull.