Private vil drive omsorgssenter for mindreårige asylsøkere

Til tross for at kommunen jobber med et kommunalt tilbud for enslige mindreårige asylsøkere kan det også bli et omsorgssenter i privat regi.

kommunalt: Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen, sier de jobber med et kommunalt tilbud for mindreårige asylsøkere. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

I forbindelse med at Tromsø er bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å ta imot 50 enslige mindreårige asylsøkere i 2016 jobbes det med å lage et tilbud i kommunal regi. Nå er også private på banen.

Les også: Tromsø må femdoble flyktninginntak

Får ikke betydning

– Aleris er i prosess med å etablere et omsorgssenter i Tromsø kommune.

Det skriver Bufetat region øst i et brev til byrådet. Region øst har ansvar for å tilby enslige mindreårige asylsøkere under 15 år plass i omsorgssenter.

– Det skjer over hele landet at private institusjoner melder sin interesse for å drive asylmottak. Det var nytt for meg at de vil til Tromsø, det er utenfor vår kontroll. Vi jobber helt uavhengig av hva som eventuelt skjer med en slik etablering, sier Gunhild Johansen, byråd for helse og omsorg.

Les også: Vurderer om Tromsø kan ta i mot flere flyktninger

Langsiktig arbeid

Av brevet går det fram omsorgssenteret etableres etter lov og forskrifter om barnevern, hvor bemanningstettheten er høyere enn i et asylmottak og Fylkesmannen fører tilsyn.

– Når det gjelder helsetilbud, fritid og skole er det et kommunalt ansvar. Vi har i dag bare kapasitet til 13 enslige mindreårige og jobber å øke kapasiteten. Vi samarbeider også med Bufetat om fosterhjemsplassering.

Johansen understreker at det ikke bare er snakk om å løse et akutt behov, men at Tromsø kommune må tenke langsiktig.

– Situasjonen vi ser i verden nå med flyktningstrøm vil ikke stoppe om ett år eller to. Vi må lage et opplegg som står seg over tid og ikke bare akutt- og kriseløsning.