Må prioritere kommunalt

Stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap) mener asylmottak i kommunal regi må prioriteres foran private tilbydere.

FORNUFTIG PENGEBRUK: Stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap) mener det er bedre bruk av offentlige penger når midlene staten bevilger til mottak går til kommuner – og ikke til private tilbydere. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

Lørdag kunne iTromsø melde at det private helse- og omsorgsforetaket Aleris er i prosess med Bufetat for å etablere et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere i Tromsø kommune. Det samtidig som at det jobbes med å lage tilbud i kommunal regi.

Bakgrunnen er at Tromsø er bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å ta imot 50 enslige mindreårige asylsøkere i 2016.

Må prioritere kommunalt

Landsdelspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap) i Stortingets helse- og omsorgskomité, mener det i første rekke må legges til rette for at slike mottak skal drives kommunalt – og ikke av private.

– Jeg synes det er underlig at Bufetat øst ikke undersøker om kommunene har mulighet for å drifte mottakene selv. I forliket som kom i Stortinget i høst er ett av punktene at man skal se på mottaksordninger som involverer kommunal drift. For kommunene som har mulighet og ønske om å drifte mottakene i kommunal regi, skal det legges til rette for det.

Det er Bufetat region øst har ansvar for å tilby enslige mindreårige asylsøkere under 15 år plass i omsorgssenter.

Sløsing med ressurser

Knutsen understreker at Arbeiderpartiet ikke er imot private aktører, men at meningen er at kommunene skal få førsteprioritet.

– Vi må ha private aktører også, hvis vi skal klare å ta imot dem som kommer. Men det er sløsing med ressurser dersom kommunene har ønske, mulighet og anledning til å drifte, men ikke får det. Hvis Tromsø kommune selv kan tenke seg å drifte et mottak for enslige mindreårige asylsøkere, er det kjempeviktig at det får førsteprioritet hos Bufetat før man går til private.

– Hvorfor mener du kommunal drift er det beste alternativet?

– Det er uansett kommunen som har ansvaret for oppfølging og levering av tjenestene på et asylmottak. Hvis kommunen også drifter, kommer man tettere på de utfordringene som ligger i å ha et mottak. I tillegg vil pengene som staten bevilger til mottaket komme både asylsøkere og kommunen til gode. Overskuddet kan brukes på gode tjenester til både innbyggere og asylsøkere.

Urovekkende tall

Knutsen trekker fram eksempler på private aktører som har tjent gode penger på å drive ulike mottak.

– Vi har sett urovekkende tall over hva private har hentet ut i utbytte og profitt ved å drive slike mottak. Det er ikke en gunstig bruk av offentlige penger. Stortinget har faktisk vedtatt at utbytte av mottaksdrift bør begrenses.

iTromsø har i helgen forsøkt å komme i kontakt med Bufetat region øst uten å lykkes.