Har solgt seg ut av russisk bankvirksomhet

Sparebank 1 Nord-Norge har solgt sine eiendeler i den russiske banken North West 1 Alliance Bank.

UTE AV RUSSLAND: Sparebank 1 Nord-Norge har solgt seg ut av russisk bankvirksomhet. Konsernsjef Jan-Frode Janson skriver i en pressemelding at det har vært krevende å drive bankvirksomhet i Russland. 

nyheter

I en pressemelding opplyser den nordnorske banken at salget gjør at de er ute av russisk bankvirksomhet. I 2008 gikk Sparebank 1 Nord-Norge inn i det russiske bankmarkedet, men allerede i 2013 besluttet banken å trappe ned satsingen i Russland.

– SpareBank 1 Nord-Norges viktigste oppgave er å være en god bank for folk og næringsliv i Nord-Norge. Det er vår kjernevirksomhet. Som en naturlig konsekvens av dette har vi nå solgt alle våre eierandeler i den russiske banken North West 1 Alliance Bank, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge i pressemeldingen.

Janson opplyser videre at det har vært krevende å drive bankvirksomhet i Russland. I 2014 gjorde Sparebank 1 Nord-Norge en tapsavsetning på 300 millioner kroner på sin russiske virksomhet som følge av at russisk økonomi opplevde en alvorlig krise.

– Mange internasjonale banker har i løpet av 2015 solgt seg ut av det russiske bankmarkedet med betydelige tap. Den negative utviklingen i russisk økonomi gjorde salget av virksomheten i Russland krevende. I dette perspektivet er vi fornøyd med å kunne selge vår virksomhet i Russland uten å måtte gjøre ytterligere tapsavsetninger, sier konserndirektør Petter Høiseth i pressemeldingen.

Det eneste som gjenstår etter salget av North West 1 Alliance Bank er et lån til Tavrichesky Bank.

– Vi regner med å inndrive vårt krav til Tavrichesky Bank uten ytterligere tap, utover den avsetningen som ble gjort i 2015, sier Høiseth.