Skolesalget midlertidig stanset

Byrådet trekker midlertidig planene på salg av Olderbakken skole etter protester fra bygdefolket.

PUSTEROM: Bjørn Stakkenes på Olderbakken er glad for at salget av skolebygget i bygda er midlertidig stanset. Foto: Jon Terje Eiterå- 

DIALOG: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen sier at man ønsker å komme i dialog med bygdefolket om hva den gamle skolen skal kunne brukes til. 

nyheter

Det forteller finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

– Vi ønsker å drøfte saken med dem som bruker lokalene i dag. Vi skal sette en møtedato med dem i den nærmeste fremtiden, sier Olsen til iTromsø.

Bjørn Stakkenes, tidligere leder i utviklingslaget i bygda, har vært ansvarlig for kontakten med byrådet i denne saken. Han er fornøyd over at det nå gis anledning til å se på hvordan bygdas eneste møtelokaler kan berges.

Pustehull

– Det blir et lite pustehull for oss, og vi skal nå i dialog med byrådet for å finne en løsning, sier Stakkenes.

Mandag hadde samtlige seks lag og organisasjoner som finnes i bygda et felles styremøte der man bestemte seg for å invitere byrådet utover til Olderbakken for å delta i et folkemøte.

– Da jeg var i kontakt med byrådet mandag så sa de at de ønsket å høre hva bygdefolket ønsket med bygget og det er det vi vil presentere for dem, sier Stakkenes.

Men det er ingen enkel ligning det er snakk om. Kostnadene for å drifte de gamle skolebygget med tilhørende internat og lærerbolig er på over 200.000 kroner.

Lavere kostnader – økte inntekter

– Vi må prøve å finne måter å redusere kostnadene på – samtidig som vi må prøve øke inntektene på bygget. Da vil det kunne være overkommelig å fortsatt ha huset i kommunal eie, sier Stakkenes.

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen sier at Olderbakken skole kun er en av flere eldre bygninger i kommunal eie som ikke brukes til kommunal virksomhet.

– Det pågår et prosjekt i kommunen der vi går gjennom den eldre bygningsmassen og der vi prøver å finne ut hva si skal gjøre med den, sier han.

Eneste felleslokalet

Nylig la kommunen ut skolebygget i Skogvik på Rebbenesøy til salgs, og det jobbes også med ny virksomhet i skolebygget på Vikran.

– Der ser vi på muligheten til å etablere barnehage i den gamle skolen, sier Olsen.

Bjørn Stakkenes har håp om at det vil komme en løsning på plass.

– Eller må vi kanskje gå i dialog med en eventuell ny eier for å kunne beholde et sosialt møtested her i bygda, sier han.