Skal bygge for en halv milliard kroner

Arbeidet med nybygget til Framsenteret starter i løpet av mars. Fram 2 blir mindre enn først planlagt.

nybygg: Slik så de opprinnelige planene for tilbygget til Framsenteret ut, nå er bygget krympet i størrelse. Illustrasjon: pka Arkitekter 

nyheter

Det første forprosjektet til byggetrinn to for Framsenteret ble levert oktober 2012, og revidert i fjor. Nybygget til rundt en halv milliard kroner skal bygges parallelt med Framsenteret, på sørsiden.

Kutter lengden

– Prosjektet stoppet opp på grunn av manglende bevilgning, men nå er det i gang igjen. Det ligger an til byggestart i mars. Vi må rive litt av Teoribygget, det som kommer i konflikt med Fram 2, sier prosjektleder Henrik Vesteng i Statsbygg.

Etter at prosjektet ble revidert, for å kutte kostnader og areal, blir nybygget rundt syv meter kortere mot Strandveien og fire til seks meter kortere mot Tromsøysundet.

– Etter revidering av forprosjektet er bruttoareal nå cirka 9.500 kvadratmeter, mot før 10.200 kvadratmeter.

Bygges som passivhus

Ifølge Are Johnsen, direktør for Framsenteret AS, betyr dette færre kvadratmeter for dem som skal flytte inn når Fram 2 står ferdig om vel to år.

– Kontorstørrelsen er justert ned til rundt 9 kvadratmeter, sier Johnsen.

Dagens bygg er på 14.800 kvadratmeter og ble tatt i bruk i 1998. Det består av rundt 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.

Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for en utvidelse av dagens bygg. Prosjektet har fått støtte fra Enova til at Fram 2 bygges som passivhus og lavenergibygg.

Vurderer bruk

Statsbygg har kjøpt en bit av Strandveien 8, Teoribygget, av kommunen for å få plass til Fram 2. Mesteparten av bygget blir imidlertid stående, og hva som skal skje med resten har ikke kommunen bestemt. Tomta har tidligere vært aktuell til kontorbygg for Aker Solutions, i tillegg har kommunen selv pekt på den som aktuell til nybygg for Tromsø Museum. Framsenteret har signalisert at de på sikt også ønsker plass for et Fram 3.

– Vi har en intern prosess for å se området i en større sammenheng. Bygget er så pass fleksibelt at det kan brukes både til utleie og kommunalt bruk, sier Alf Arntzen, enhetsleder i byggforvaltningen.