– De minste holdes innendørs i barnehagene

I Tromsøs barnehager har kulda denne uka ført til forandringer i barnas leketid utendørs.

LEKEPLASS: Lekeplassen utenfor Ameliahaugen barnehage. Foto: Tom Benjaminsen 

TOM LEKEPLASS: Uteområdet i Ameliahaugen barnehage står tomt på bildet, men de største barna trosser kuldegradene for å leke utendørs. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

SYDSPISSEN: I byens barnehager er det fast praksis at alle barna bør være utendørs, i løpet av deres «arbeidsdag». At det denne uka har vært middeltemperaturer ned mot minus 15 grader i Tromsø, har gjort det nødvendig med daglige vurderinger fra barnehagenes faglige ledelse.

– Hos oss går det en grense ved 10 minusgrader. Da begynner vi å vurdere om det er forsvarlig å være utendørs for alle barna, sier Kirsten Melheim, enhetsleder ved Ameliahaugen private barnehage.

LES OGSÅ: Kuldesjokk gir gratis buss

Effektive kuldegrader måles

Melheim presiserer at vindstyrken, og dermed de effektive kuldegradene, også tas i betraktning.

– Hvis det er 10 minus og frisk bris, tilsvarer det 20 kuldegrader. I går og i dag er det vindstille, så da er de fleste barna på tre år eller eldre ute og leker i en kort periode. Småttisene har vi holdt innendørs, men de sover i et vognskur som er delvis utendørs, sier hun.

Det brukes i stor grad skjønn, når det bestemmes hvem av barna som skal få lov til å leke utendørs, ifølge Anna Helene Larsen, som er enhetsleder for Tromsøya Nord, som består av fem kommunale barnehager.

– Barna må være i aktivitet

– Faglederne og de pedagogiske lederne gjør daglige vurderinger rundt dette, sier Larsen, som også presiserer at det er områder hvor det er langt lavere temperaturer enn i Tromsø.

– Barna er nødt til å være i aktivitet for å kunne være ute i denne temperaturen, og de ansatte følger selvsagt med. Hvis noen for eksempel viser tegn til frostmerker i ansiktet, blir de tatt inn.

LES OGSÅ: Kulda fører til rekordhøyt strømforbruk

Larsen mener at retningslinjene som sier at en vurdering skal foretas ved 10 minusgrader, er noe som ikke praktiseres lenger, men at hver barnehage står fritt til å bruke skjønn.

– Men de minste holdes innendørs. I Kvamstykket barnehage ble de fleste holdt inne i går.

Ingen forskjell på private og kommunale

Monica Bjørnskog er enhetsleder for fire barnehager på Sør-Tromsøya. Hun mener at kuldebølgen også fører til positive ting.

– I Bymyra barnehage arrangerte de filmdag i går, på grunn av kulda. Det var meget populært blant barna.

LES OGSÅ: Kraftig hopp i strømprisene

Ingen av enhetslederne iTromsø har snakket med, kjenner til noen forskjell på retningslinjene til kommunale eller privat eide barnehager i byen.

– Våre retningslinjer angir ikke en spesifikk temperatur for å vurdere lek utendørs, og så vidt jeg vet er tilfellet det samme for de private, avslutter Monica Bjørnskog.