Arctic Center vant fram

Grunneierne må avstå grunn til alpinsenter

De to grunneierne som har nektet å avstå tomtegrunn til Arctic Centers alpinplaner i Håkøybotn tapte i skjønnsretten.

FORNØYD: Kommuneadvokat Morten Hermansen (til høyre) er fornøyd med avgjørelsen. Bildet er fra rettssaken i desember. Til venstre kommunens partsrepresentant Håvard Geving.  Foto: Tom Benjaminsen

ALPINSENTER: Arctic Center-gründer Jarle Lauritsen (midten) forteller retten om planene for alpinsenter i forbindelse med befaringen i Håkøybotn. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Tromsø/Oslo: – Med mindre avgjørelsen ankes kan arbeidet med alpinbakken startes av Arctic Center etter at nødvendig igangsettingstillatelse foreligger og erstatningen til grunneierne er utbetalt, sier kommuneadvokat Mortens Hermansen.

Gyldig ekspropriasjon

Han ser på avgjørelsen i ekspropriasjonsskjønnet mellom Tromsø kommune og grunneierne Sylvi Viken Johansen og Oddbjørn Mortensen som en seier. Retten skulle avgjøre om vedtaket om tvangsovertakelse av eiendommene var gyldig.

Deretter skulle skjønnsretten fastsette erstatning ved ekspropriasjon av rettigheter til alpinanlegg i Håkøybotn.

– Temaet for saken var for det første om kommunens ekspropriasjon var gyldig, mesteparten av bevisførselen dreide seg om dette spørsmålet. Kommunen vant fram på alle punkter. Ekspropriasjonen er gyldig og et faktum, sier Hermansen.

Les mer om saken:

Høyere erstatning

Etter at retten hadde avgjort dette spørsmålet, skulle retten ta stilling til hvor stor erstatningen for grunnavståelsen skulle være. Kommunen mente det måtte legges til grunn en kapitaliseringsrente på åtte prosent, mens motparten mente den skulle være fire prosent. Jo høyere prosentsats, jo lavere utbetaling.

– Kommunen vant fram med enkelte anførsler og grunneierne vant fram på fastsettelsen av kapitaliseringsrentens størrelse. Retten fulgte hovedregelen som følger av en dom fra høyesterett fra 2014, og dermed ble renten satt til fire prosent.

Det betyr at Sylvi Viken Johansen får vel 4,6 millioner kroner for sine to eiendommer, mens Oddbjørn Mortensens erstatning blir på én million kroner.

Les mer om saken:

Satte ned timeprisen

Kommuneadvokaten registrerer også at kommunen har fått medhold i anførselen om at grunneiernes advokats timesats var for høy. Her vant de fram med kravet om at timeprisen måtte settes ned.

– Vi oppfatter advokatens timepris for uforholdsmessig høy, og den ble av retten satt ned fra 2.600 kroner til 2.000 kroner, etter kommunens ønske, sier Morten Hermansen.

Ifølge kommuneadvokaten var det ikke noe stridstema om hvem som skulle dekke saksomkostningene.

– Det følger av skjønnsprosessloven at den som blir utsatt for ekspropriasjon, naturlig nok har krav på å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter.

35 år lang kamp

Arctic Center-gründer Jarle Lauritsen er kjempefornøyd med skjønnsrettens avgjørelse. I 35 år har han jobbet for å få til et alpinsenter i Håkøybotn.

– Det er en fantastisk følelse at det endelig kan settes punktum for en lang prosess. Det har vært så mange motbakker at det er et par ganger jeg hadde tenkt å gi opp, men nå har jeg nådd målet jeg satte meg for 35 år siden, sier Jarle Lauritsen.

Les mer: Har ikke tatt stilling til anke

Advokat Hege Mortensen som representerer grunneierne, sier de ikke har tatt stilling om de skal anke avgjørelsen.