Har ikke tatt stilling til anke

Advokat Hege Mortensen er ikke overrasket over avgjørelsen, og er fornøyd med at de vant fram i erstatningsspørsmålet.

I RETTEN: Advokat Hege Mortensen (til venstre) og grunneier Sylvi Viken Johansen.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Selv om jeg er uenig i konklusjonen er skjønnet en grundig gjennomgang av saken. Vi har fått prøvd saken i sin fulle bredde, og det har vært en grundig behandling av innvendingene vi hadde, og det er viktig.

Det sier Hege Mortensen som representerer grunneierne Sylvi Viken Johansen og Oddbjørn Mortensen.

Les mer: Arctic Center vant fram - grunneierne må avstå grunn til alpinsenter

Ikke overraskende

Advokaten var forberedt på at det skal mye til for å stoppe en ekspropriasjonen når saken har kommet så langt. Grunneierne mente imidlertid at ekspropriasjonen var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), men det var ikke retten vært enig i.

– Det er ikke overraskende at avgjørelsen ble som den ble, men jeg synes EMK-anførselen ble for tynt behandlet av retten.

Hvorvidt grunneierne kommer til å anke skjønnsrettsdommen, har de ennå ikke tatt stilling til. De har én måned på seg til å utforme en anke.

– Jeg har snakket med klientene og de tar foreløpig avgjørelsen til etterretning. Jeg skal ta en nøye gjennomgang av skjønnet med dem før vi avgjør om det blir anke.

Les mer om saken:

Anstendig erstatning

I utgangspunktet var ikke grunneierne opptatt av erstatning, nå sier avgjørelsen i skjønnsretten at de får til sammen over 5,6 millioner for å avstå tomt til alpinanlegget.

– Ingen av mine klienter er opptatt av erstatningen. Mitt mandat var å stoppe ekspropriasjonen. På generelt grunnlag kan jeg si at når grunneiere blir tvunget til å avstå eiendom er det selvsagt godt at de får en anstendig erstatning. Det er gledelig at vi har fått fullt medhold i erstatningsfastsettelsen. Arctic Center har aldri tilbud engangserstatning, de har tidligere bare tilbud årlige utbetalinger i form av festeavgift. Det er en helt annen størrelse på erstatningen som er gitt av retten enn de øvrige grunneierne er tilbudt, sier Mortensen.

Les mer om saken: