Må tilbakebetale nærmere 80.000 kroner etter feilslått prosjekt

Fylkeskommunen har trukket tilsagnet på 700.000 kroner til et felles beredskapslager i Hansjordnesbukta.

PARKERT: Varabrannsjef Kaj Christiansen forteller at det ikke ble levert noen sluttrapport da det ikke ble noe av prosjektet.  Foto: Marius Fiskum

ØNSKER SAMLOKALISERING: Brann- og redningssjef Øystein Solstad mener fortsatt det er behov for et felles beredskapssenter for redningstjenestene. 

VIL VURDERE: Politimester Ole B. Sæverud vil ta stilling til en eventuell samlokalisering når et nytt forslag legges fram. 

HANSJORDNESBUKTA: Her, ved Kystverkets kai i Hansjordnesukta, ønsket IUA å lage et felles beredskapssenter. 

nyheter

I et brev til interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) skriver assisterende næringssjef i Troms fylkeskommune, Anne Hjortdahl, at fylket har annullert et tilskudd på 700.000 kroner og utvalget bes tilbakebetale 77.488 kroner.

Samlokalisering

Pengene skulle gå til en samlokalisering av IUA og de øvrige beredskaps- og redningstjenestene i Hansjordnesbukta.

– Ønsket var et felles beredskapssenter hvor politiet, brann- og redning, Redningsselskapet og Kystverket ville være samlet, forteller brann- og redningssjef Øystein Solstad, som også leder IUA.

Grunnen til at fylkeskommunen trekker tilsagnet er at utvalget ikke har levert en sluttrapport for prosjektet innen fristen, som var satt til 31. januar 2014.

Fortsatt behov

Utvalget, et samarbeid mellom 17 kommuner i regionen, driver primært med lagring av utstyr som brukes dersom det oppstår oljeulykker til havs.

– Hvorfor prosjektet ble stoppet vet jeg ikke, det var før min tid, forteller Solstad, som likevel er klar på at det fortsatt er et ønske fra brannvesenets side om å samle redningstjenestene.

– Vi har tenkt å ta opp prosjektet igjen. Behovet er der fortsatt, sier brannsjefen.

Parkert prosjekt

Varabrannsjef Kaj Christiansen kan imidlertid fortelle at prosjektet etter hvert ble parkert ettersom både Redningsselskapet og Kystverket fant egne lokaler, samtidig som det var uenigheter rundt politiets ønsker om båtplass.

– Men som Solstad sier, er prosjektet langt fra glemt. Vi ønsker så snart som mulig å få opp igjen planene om en mindre sjøstasjon med flytebrygge og los, sier Christiansen.

Vil vurdere

Politimester Ole B. Sæverud forteller at politiet var lite involvert i prosjektet fram til det ble parkert, og viser til at politiet har vurdert å selge båten som i dag ligger fortøyd ved Kystverkets brygge i Hansjordnesbukta.

I juli 2014 skrev blant annet NRK om at båten nesten ikke er i bruk.

– I Troms har vi ikke den samme skjærgården og småbåttrafikken som i Oslo og Bergen. Politiets behov for båt til akuttoppdrag handler gjerne om store avstander og tøffe værforhold, og da er ikke politibåten i Tromsø egnet, sa Sæverud til statskanalen.

Sæverud utelukker likevel ikke et nytt samarbeid om et felles beredskapssenter for redningstjenestene.

– Vi får vurdere et eventuelt nytt utspill når det kommer, sier han.