Omstridt utbygging ender trolig hos fylkesmannen

Byrådet er usikre på om de ønsker å realitetsbehandle en naboklage på et omfattende byggeprosjekt i Nordbyen.
nyheter

– Det er levert inn en naboklage på planene. Denne skal vi ta stilling til i byrådsmøtet den 21. januar, sier byrådsleder Kristin Røymo.

Naboklagene dreier seg om Totalrenoverings planer som går ut på å bygge en rekke lavblokker langs Storgata like sør for tunnelinnslaget i Hansjordnesbukta.

LES OGSÅ: Krangler om rundkjøring

For tett

Naboene mener at en omfattende del av prosjektet vil være for stort, for ruvende og komme for tett opp i deres boliger som ligger i bakkant av tomta, opp mot Rektor Steens gate. De mener at hele kvartalet vi miste sitt verneverdige bygningsmiljø.

Denne delen har Totalrenovering løftet ut av planene som man søker godkjenning for, men også dette klager naboene på.

– De mener at man må behandle planene som en helhet og ikke se på dem stykkevis og delt. Det er det vi må ta stilling til i møtet, sier Røymo.

LES OGSÅ: Politiker advarer mot byrådets høyblokk-nei

Vil godkjenne planene

Administrasjonen i kommunen mener at planene for lavblokkene ut mot Storgata kan godkjennes i sin nåværende form. Det er gitt flere dispensasjoner fra nåværende reguleringsplan, men ifølge Byutviklingssjefen er prosjektet akseptabelt innenfor dagens planverk.

– Vi vil gjennomføre en befaring i området for å se på de aktuelle forholdene før møtet slik at vi kan danne oss en mening, forklarer Røymo.

Naboene mener imidlertid at det må fremmes helt ny reguleringsplan for hele området.

LES OGSÅ: Dette var de dyreste privatboligene i fjor

Vil avvise klagen

– Vi ønsker en samlet behandling av utbyggingen slik at vi kan se konsekvensene av denne i sin helhet. Da har man også et saklig grunnlag for å så om de mange dispensasjonene krever ny reguleringsplan, skriver naboene i sin klage.

Denne mener dog kommunens fagavdeling for byggesaker at byrådet bør avvise.

– Det som taler for å avvise naboklagen er at vår fagavdeling mener planene er OK slik de ser ut nå. Det som taler mot å avvise klagen er at vi da vil få et mer omfattende beslutningsgrunnlag for hele området, sier byrådslederen.

Om kommunen avviser naboenes klage vil saken bli oversendt til fylkesmannen for en endelig avgjørelse – om man sier ja vil kommunen kreve at utbygger leverer inn ny reguleringsplan.

Tror ikke på nei

Ole Vidar Furnes, prosjektleder hos Totalrenovering, tror ikke at kommunen vil si ja til naboenes klage. Han tror heller ikke at fylkesmannen vil si nei til videreføring av prosjektet slik det ser ut nå.

– Vi har tatt ut den delen av prosjektet som kommunen sa nei til og har tilpasset den øvrige delen til de kravene som ble stilt. Vi har fått tillatelse fra kommunen om å sette i gang, og det samme tror jeg fylkesmannen vil si, forklarer han.

Om det derimot blir fattet vedtak om å kreve ny reguleringsplan vil det få store konsekvenser for fremdriften.

– Da vil prosjektet stoppe opp i overskuelig fremtid. Vi har allerede startet riving og bygging på deler av tomta, og om vi må stoppe opp vil det ta lang tid før vi kan komme igang igjen, sier Furnes.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter