Går for ny bru til Kvaløya

Fylkesrådet har bestemt seg for at de ønsker at den nye Kvaløyforbindelsen skal være bru, mens planen for ny Tverrforbindelse også har blitt klarere.

Her er forslagene fylkerådet har vurdert.  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Alternativene - Kvaløyforbindelse
  • B2: 1.200 meter lang bru parallelt med eksisterende bru (2 felt). Kostnad: 1.100 millioner kroner.
  • B3: 1.600 meter lang bru sør for eksisterende bru (2 felt). Kostnad: 1.400 millioner kroner.
  • B6: 6.400 meter lang tunnel via Håkøya (Ett tunnelløp med toveistrafikk). Kostnad: 2.100 millioner kroner.
  • B7: 6.700 meter lang tunnel via Håkøya (Ett tunnelløp med toveistrafikk). Kostnad: 2.200 millioner kroner.
Alternativene - tverrforbindelse
  • A3: Hovedelement: 2.100 meter lang, to tunnelløp (2 felt i hvert løp) Tunnelpåhugg: På dagens Tverrforbindelse til Breivika. Kostnad: 1.300 millioner kroner.
  • A4: Utvidelse av eksisterende tunnelsystem Tunnelpåhugg: Parallelt med Langnestunnelen - Breivika. Kostnad: 1.400 millioner kroner.
  • A5: Hovedelement: 2.600 meter lang, to tunnelløp (2 felt i hvert løp) Tunnelpåhugg: Ved postterminalen på Langnes til Breivika. Kostnad: 1.500 millioner kroner.
nyheter

Etter å ha behandlet tre alternativer for ny tverrforbindelse og fire alternativer for nye Kvaløyforbindelse, har fylkesrådet nå kommet med sin høringsuttalelse.

Av de fire alternativene for Kvaløyforbindelse omhandlet to av de tunnel til Håkøybotn, fra Holt (forslag B7) eller fra Giæverbukta (forslag B6). De to andre forslagene var bru, enten parallelt (forslag B2) eller sør (forslag B3) for Sandnessundbrua.

Fylkesrådet har bestemt seg for at de ønsker en av de to sistnevnte, med alternativ B3 som det mest aktuelle.

LES OGSÅ: Dette er fylkesrådets samferdsels-forslag

Billigere og nærmere

At bru velges begrunnes med at det samsvarer bedre med en fremtidig trafikkvekst i kollektiv, gang og sykkel. Det legges også vekt på at ei bru vil havne nærmere de tettest befolkede områdene på Kvaløya.

En annen faktor er at det er betraktelig billigere å bygge bru enn tunnel, ettersom de to bruforslagene koster 1.100 millioner kroner og 1.400 millioner kroner, mens tunnelforslagene koster henholdsvis 2.100 millioner og 2.200 millioner kroner.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, trekker også frem en statlig bymiljø-avtale som et veldig viktig argument.

- Hvis vi kan få med brua som en del av en statlig bymiljøavtale vil staten kunne dekke opp til 50 prosent av kostnadene, noe som gjør bru det klart beste alternativet for oss, forteller fylkesråden.

LES OGSÅ: Må ta veigrep i Breivika

Tverrforbindelse

Som nevnt har tre forslag blitt vurdert i forbindelse med ny Tverrforbindelse, hvor to av de har fått støtte fra fylkesrådet. Det ene forslaget er et tunnelpåhugg ved den eksisterende Tverrforbindelsen (forslag A3), mens det andre forslaget er et tunnelpåhugg ved Postterminalen (forslag A5).

Kommunen ser i utgangspunktet på førstnevnte som mest hensiktsmessig, men fylkesrådet påpeker at det er en bekymring at det også er planlagt ny bussterminal rett ved. Hvis dette blir en realitet vil fylkesrådet støtte forslaget om tunnelpåhugg ved postterminalen, for ikke å sjenere for gang- og sykkeltrafikk.

- Vi mener at A5-forslaget i utgangspunktet er bedre, fordi det trekker biler fra Giæverbukta og frigir plass for gang- og sykkeltrafikk, uttaler Prestbakmo.

Det vil koste 1.300 millioner kroner å bygge ny Tverrforbindelse fra den eksisterende forbindelsen, mens det vil koste 1.500 millioner kroner å bygge fra Postterminalen.