Nå kan Tromsø-ungdom få mer makt i byen

Kommunestyret skal 27. januar vurdere om de skal gi forslagsrett til ungdomsrådet i kommunestyret, slik at de på eget initiativ kan foreslå saker for politikerne.

VIL HA ENDRING: Astrid Johannessen fra ungdomsrådet og Benjamin Arvola Notkevich fra SV ønsker begge at ungdomsrådet skal få fremme sine egne saker i kommunestyret.  Foto: Martin Lægland Ellingsen

nyheter

Rådhuset: – Slik det er i dag er vi nødt til å få representanter i kommunestyret til å fremme saker for oss. Det er tidkrevende, for vi må forankre forslaget blant alle partiene for at ikke forslaget skal fremstå politisert, forteller Astrid Johannessen (17) som er leder i Tromsø ungdomsråd.

Ungdomsrådet er et rådgivende organ i kommunen som representerer ungdommen i kommunen. De gir innspill til politikerne, men ønsker nå å kunne fremme forslag selv i kommunestyret.

LES OGSÅ: Tromsø-jente skal bane vei for ungdommens stemme i fylket

– En ung by

Benjamin Arvola Notkevich fra SV er enig. Han står bak forslaget om å gi ungdomsrådet forslagsrett, som skal behandles i kommunestyret 27. januar.

– Tromsø er en ung by, og ungdomsrådet har de siste årene vist at de tar opp saker som ikke ellers ville blitt tatt opp i kommunestyret. Takket være deres initiativ har nå to Tromsø-skoler innført antimobbetiltaket MOT, i tillegg til obligatorisk helsesøstertime for alle elevene på ungdomsskolene, sier Arvola.

Påvirke uten stemmerett

Som ung i kommunestyret er Arvola klar på at han selv har et særlig ansvar for å representere ungdommen, men at de også trenger en partinøytral stemme.

– Jeg representerer ungdommen i Tromsø, men jeg representerer også SV. Ungdomsrådet har en unik rolle, siden de representerer en gruppe i samfunnet uten stemmerett, som ikke kan påvirke via valg. Derfor er det viktig at vi legger til rette for at de kan påvirke på andre måter, forklarer han.

LES OGSÅ: Dette er det nye ungdomsrådet i Tromsø

Samarbeid med politikerne

Johannessen forteller at ungdomsrådet har et godt samarbeid med alle partiene. Han tror derfor at forslaget kan få flertall i kommunestyret.

– Jeg har pratet med alle gruppelederne i kommunestyret. De har vært positiv til forslaget. Noen er likevel litt skeptisk på grunn av det juridiske aspektet med forslaget, men det burde ikke være noe problem, mener Johannessen.

Til lovlighetsutredning

Forslaget skulle egentlig behandles på det forrige kommunestyremøtet, men ble utsatt fordi kommunestyret ønsket en lovlighetsvurdering. Lovverket skal tolkes for å finne ut om andre enn folkevalgte har mulighet til å fremme forslag i kommunestyret. Arvola mener likevel dette ikke har noe med juss å gjøre.

– Dette er ikke et spørsmål om paragrafer, men et politisk spørsmål. To kommuner, Fauske og Nord-Aurdal, har allerede innført forslagsrett for sine ungdomsråd, og Bergen har gjort noe lignende. Nå er det på tide vi får til det samme i Tromsø, påpeker Arvola.