Vil ikke forlenge parkeringstillatelse

Byggesakssjefen mener eieren av Vestregata 61 må bebygge tomta, og vil ikke tillate mer parkering.

PARKERINGSSTOPP: Eieren av denne tomta i Vestregata 61 får ikke fortsette med parkering.  

nyheter

– Ytterligere forlengelse av dispensasjon for å tillate parkering vil ikke bidra til igangsetting av utvikling av kvartalet.

Det skriver byggesakssjef Laila Falck på Byutvikling til Alexander Klausen som eier Vestregata 61.

Forventer søknad

I et brev til kommunen søker han om fortsatt bruk av eiendommen til parkeringsplasser i påvente av planer for å bygge ut hele kvartalet som eiendommen er en del av.

– Jeg kommer ikke til å bygge noe på denne tomta på kort sikt. Jeg vil at man skal prøve å utvikle kvartalet i sin helhet. For meg er det hensiktsmessig å betjene utgifter og gjeld med parkeringsplasser til en eventuell utbyggingsplan blir klar, skriver han i søknaden.

I kommunens avslag vises det til at sentrumsplanen har klare bestemmelser om at overflateparkering på eiendommer som er avsatt til sentrumsbebyggelse eller offentlige formål ikke tillates.

– Ytterligere forlengelse av dispensasjon for å tillate parkering vil ikke bidra til igangsetting av utvikling av kvartalet. Byggesakssjefen forventer at eier/søker i løpet av forholdsvis kort tid legger fram planer for bebyggelse av tomta, enten i form av byggesak eller reguleringsplanforslag, skriver byggesakssjefen.

Ingen byggeplaner

Eieren av Vestregata 61 har ingen umiddelbare byggeplaner og mener bygging må ses i sammenheng med hva som skjer med resten av kvartalet.

– Jeg blir ikke å bygge noe på tomta, det avhenger av hva de andre grunneierne i kvartalet gjør. Det vil være en lite effektiv utnyttelse dersom bare min tomt skal bebygges når det finnes muligheter til å se hele kvartalet under ett, sier Alexander Klaussen.

Om han kommer til å påklage vedtaket til Fylkesmannen i Troms har han ikke tatt stilling til.