Er bekymret for asylsøkerne som blir returnert

Under biskop Olav Øygards årstale uttalte han blant annet at han mener utsendelsene av asylsøkere har gått over stokk og stein.

DEBATT: Journalist og forfatter Sylvi Inez Liljegren, biskop Olav Øygard, og Arne Reginiussen, ansvarlig redaktør i Finnmarken, Finnmark Dagblad og Finnmarksposten diskuterte temaene biskopen tok opp i sin tale. 

nyheter

Søndag ble den årlige talen fra biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme holdt i Tromsø domkirke. Biskop Olav Øygard så tilbake på året som har gått, og snakket både om kirkens betydning for folket, klima og Parisavtalen, kirkevalget, og flyktningsituasjonen – en sak som har fått stort fokus det siste året. Biskopen så blant annet tilbake på tidligere flyktningsituasjoner i historisk perspektiv.

– Vi hadde en stor kvensk innvandring hit på 1800-tallet også, samtidig som mange nordmenn valgte å flytte til det lovede land på den andre siden av Atlanterhavet. I 1944 var det motsatt, da var det tusenvis som reiste sørover fra Nord-Troms og Finnmark. De fleste ble vel mottatt der de kom. Cirka 50.000 flyktet fra Norge til Sverige. Og: Jesus selv var flyktning. Nå er det til oss de kommer, sa Øygard under talen.

Er bekymret

– Hvordan står kirka i den flyktningsituasjonen vi har er i?

– Kirka er på en måte i opposisjon med endringene som skjer i samfunnet. Vi er bekymret for at det går for langt, og jeg er en av dem som innså at man måtte regulere et eller annet. Flommen over Storskog var for stor til å håndtere, og det var umulig å gi gode forhold til de som kom. Da må vi gi beskyttelse til de som virkelig trenger det, men jeg har en sterk opplevelse om at nå strammes skruen for hardt, og folk som trenger beskyttelse får ikke det. Jeg vet konkret om syriske flyktninger som er redd for å bli sendt tilbake til Syria, og det bekymrer meg. Det bekymrer meg også at vi nærmest har blitt nasjonalistiske, og ikke ser at vi har et ansvar for mennesker utenfor Norge som har det så mye verre enn oss, sier Øygard til iTromsø.

– Du nevnte en høringsuttalelse i talen din. Kan du fortelle om den?

– Den handler om et forslag til endring i utlendingsloven. Det vi (biskopen og bispedømmerådet, jour.anm.) blir å si noe om er situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere, og familiegjenforening der det stilles så store krav for å få familien sin til Norge.

Viktig i integreringen

– Har du et inntrykk av at flere norske biskoper deler dine meninger i denne saken?

– Generelt har biskopene en klar holdning om at Norge er strengere enn det vi trenger å være. Flere biskoper har tatt opp flyktningsituasjonen i sine årstaler.

– Tror du kirka har en viktig rolle i integreringen av flyktninger?

– Jeg tror at kirka er viktig i integreringen på flere måter. En ting er at flere kristne kommer hit og har godt av å komme i kirka. En annen viktig rolle jeg tror kirka har i integreringen er å være tydelig med verdier som står i samfunnet. Hvis vi kan være enda tydeligere på det, kan man kanskje også få mer trygghet når det kommer folk med en annen tro som folk er så forferdelig redd for. Og flyktningene, både muslimer og andre, er positive til at vi har et samfunn som er grunnlagt på kristne verdier. Jeg mener man tar feil når man sier at man svekker verdiene våre for å ta imot flyktningene på en god måte. Jeg tror det er godt for dem å møte tydelighet.

Av Linn Blomkvist

Tom Benjaminsen (foto)