Fikk ikke gjennom lama-klage

Naboen ville stoppe lamaholdet i Ersfjordbotn, men fikk ikke medhold.

TETT PÅ: I Ersfjorden dukket det plutselig opp noen nye gjester i boligfeltet i august 2014, noe som førte til stor irritasjon for naboene. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Kommuneoverlegens siste befaring i Ersfjordbotn har ført til at klagen om å stoppe lamaholdet i bygda, ikke tas til følge.

I Tromsø kommunes postjournal står det at kommuneoverlegens vedtak fra 4. februar 2015 stadfestes og at det ikke foreligger klagerett til høyere forvaltningsorgan på denne avgjørelsen.

LES OGSÅ: Den årelange krangelen om de tre lamaene fortsetter

Bakgrunnen for konflikten var at en nabo krevde snarlige tiltak for å stoppe lamaholdet til naboen. Etter befaring på området, klaget naboen igjen, men nå er det altså endelig vedtatt at klagen ikke kan tas videre.

– Urinlukt og støy

I naboens klage ble det opplyst at lamaholdet medførte store belastninger i form av urinlukt, noe naboen mente ville medføre en forringelse av eiendommen generelt og ved et eventuelt salg. Naboen opplyste også at det var en miljømessig belastning.

LES OGSÅ: Naboer lei av lama-besøk

Tromsø kommune gjennomførte første befaring 22. juli 2014, da det oppholdt seg to lamaer på området. Det ble da avklart at det ikke var snakk om oppdrett av lama, men at lamaene var familiens kjæledyr og hadde vært i familiens eiendom i åtte år. Kommunen opplyste videre da at lukt og støy ikke var sjenerende av betydelig karakter.

Godt nok dokumentert

Kommuneoverlegens vurderinger kom fram til samme konklusjon etter en befaring 3. februar, derav fulgte vedtaket av 4. februar samme år. Fylkesmannen i Troms vurderte det slik at kommuneoverlegen ved to befaringer, en på sommeren og en på vinteren, hadde undersøkt og dokumentert lukteproblematikken tilstrekkelig og la også fram at store deler av eiendommen var regulert til jord- og skogsbrukformål.

LES OGSÅ: Mer Lama-drama

Dermed blir vedtaket stående og lamaene får forsette å bo, som de har gjort, i Ersfjordbotn.