Avviste klage på boligprosjekt

Saken ender hos fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PLANLAGT: Klagene på dette boligprosjektet ble avvist av byrådet.  Foto: Totalrenovering AS

nyheter

Naboenes klage på et planlagt boligprosjekt like sør for tunnelinnslaget i Hansjordnesbukta ble ikke tatt til følge av byrådet da de behandlet saken i gårsdagens byrådsmøte.

LES OGSÅ: Disse vil lede kommunens nye boligprosjekt

Derfor går nå saken videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Naboene har protestert mot Totalrenoverings planer på å bygge seks lavblokker langs Storgata – de mener at planene er for omfattende, at de ikke tar hensyn til et område som er erklært verneverdig og at prosjektet kommer for tett opp i deres boliger som ligger i bakkant.

LES OGSÅ: 40 planlagte leiligheter i sentrum kan bli skrinlagt

Dette er tilbakevist av Totalrenovering – og byrådet gikk altså på utbyggers linje i saken.

LES OGSÅ: Har kjøpt eiendommer for 15 millioner til nytt boligprosjekt