Politiet står maktesløs etter gjentatte innbrudd fra samme mann

Harstad-mannen har over 200 saker på seg i hjembyen. Nå har han flyttet til Tromsø.

LITE HANDLINGSROM: Etterforskningsleder Yngve Myrvoll sier det er lite politiet kan gjøre i saker hvor lovbryteren er definert strafferettslig utilregnelig. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Flere medier har tidligere skrevet om mannen i midten av 30-årene som har stått bak flere hundre innbrudd og tyveri i Harstad de siste to årene. Mannen er ikke strafferettslig tilregnelig, noe som innebærer at politiet verken kan fremstille ham til forvaring eller varetekt.

Politistasjonssjef i Harstad, Morten Hole, forteller til iTromsø at det lenge har blitt jobbet med en løsning på situasjonen.

– Vi vet at det fortsatt er en god dialog mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten om å finne en løsning på de utfordringene som har vært opp mot ham, men hva det tilbudet konkret vil bli på sikt, kan jeg ikke si noe om.

Mannen har nå fått et behandlingstilbud i Tromsø.

– Vi har sammen med Harstad kommune og primær- og spesialisthelsetjenesten over lengre tid jobbet for at vedkommende skal få et tilbud for å løse situasjonen både for ham og for andre involverte parter. Han har nå fått et tilbud som vil løse de midlertidige utfordringene som har vært, kommenterer Hole.

Seks saker

Etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, bekrefter at mannen har flyttet til Tromsø.

– Vi kjenner til denne personen og har vært i dialog med politiet i Harstad i forbindelse med at han nå har fått et behandlingstilbud i Tromsø.

Mannen står allerede bak flere lovbrudd i Tromsø.

– Han har stått bak flere innbrudd og tyverier i Tromsø i slutten av 2015 og i starten av 2016. Vi har i alle fall seks konkrete saker vi vet om, sier Myrvoll.

Siden Harstad-mannen er strafferettslig utilregnelig, er sakene henlagt.

– Han er definert som strafferettslig utilregnelig, og med mindre de konkrete straffesakene har en alvorlighetsgrad som er svært grov, blir de henlagt på grunn av hans utilregnelighet.

Da er det helsevesenet som må komme på banen.

– Generelt i denne type saker er det det psykiske helsevernet som skal gi en adekvat behandling og oppfølging av disse personene. De kan ikke tillegges vanlig straffansvar i en domstol, men de kan bli dømt til tvunget psykisk helsevern.

Store ressurser

Situasjonen legger beslag på ressurser hos Tromsø-politiet.

– I Tromsø har vi flere personer i denne kategorien som gir oss utfordringer. Det er helt klart at det er ressurskrevende for politiet, fordi det gjennomføres full etterforskning i disse sakene, blant annet med kriminaltekniske undersøkelser.

Det er lite politiet kan gjøre med situasjonen.

– Vi kan bare foreta nødvendige sikringstiltak for å forebygge denne type innbrudd og tyverier i samarbeid med behandlingsinstitusjoner og næringslivet. Det er soleklart at det er en veldig utfordrerende situasjon.

Grove tyverier

De seks innbruddene og tyveriene som politiet vet at Harstad-mannen står bak, er i hovedsak fra bedrifter.

– Det er utrolig utfordrende for dem som blir utsatt for dette, spesielt hvis det skjer gjentatte ganger og det går utover bedriften. Det er snakk om grove tyverier, hvor det er knust vinduer og banet vei for å ta verdifulle gjenstander. Det er selvsagt at det er alvorlig for dem som er rammet, sier Myrvoll.

Etterforskningslederen vil likevel ikke si at antall innbrudd og tyverier i byen har økt som følge av situasjonen.

– Det er for kort tidsperiode til å kunne sammenligne med tall fra tidligere år.