Vil ha bedre kreftomsorg

Kommunen vil omorganisere sin kreftomsorg for å gi bedre og sikrere omsorg og behandling.

LEGGER FRAM PLAN: Byråd for helse- og omsorg, Gunhild Johansen (SV), fremmer forslaget om omorganisering. 

nyheter

I over to år har en arbeidsgruppe sett på hvordan kommunens tjenester til kreftsyke fungerer.

I en rapport slås det nå fast at tjenestene bør omorganiseres for å bli mer «robuste» – og for å gi bedre og bredere tjenester til innbyggerne.

Eldre og sykere befolkning

Bakgrunnen er at det blir flere eldre innbyggere i kommunen, noe som i sin tur fører til at det vil bli flere tilfeller av kreft.

Dessuten legger den såkalte samhandlingsreformen opp til at kommunen skal overta en større del av ansvaret for etterbehandling og rehabilitering fra sykehusene.

Byråd for helse- og omsorg, Gunhild Johansen (SV), skal i kommunestyret i neste uke legge fram arbeidsgruppas anbefalinger.

Fem punkter

Her er de fem punktene som arbeidsgruppa foreslår:

  • Pleie og omsorg i pasientenes egne hjem gis av hjemmetjenesten.
  • Krefttjenesten i kommunen samorganiseres.
  • Kommunen ansetter en egen lege som skal ha ansvar for å gi såkalt palliativ, eller smertelindrende, behandling.
  • Det planlagte helsehuset får egen lindrende avdeling med ni sengeposter.
  • Samarbeidet med frivillig sektor styrkes.

Mindre sårbart

I rapporten skriver arbeidsgruppa følgende:

«Samorganisering av krefttjenesten fremstår som et nyttig tiltak for å redusere sårbarheten i tjenesten, og for å sikre like tjenester i hele kommunen».

Legen med ansvar for smertelindrende behandling skal ifølge arbeidsgruppas forslag hovedsakelig arbeide sammen med resten av kommunens kreftteam.

På helsehuset

«Tanken er at denne legen skal være en støttespiller og rådgiver til kreftsykepleierne og til hjemmetjenesten, og skal overta fastlegeoppgavene når det gjelder palliasjon».

Omorganisering av krefttjenesten og etablering av det nye medisinske støtteapparatet vil skje samtidig som det planlagte helsehuset blir bygget og organisert.