Politi-frykt for flere overgrepssaker

Politiet har lagt bak seg et godt 2015, men i år økes arbeidet mot overgrepssaker mot barn. Politimesteren frykter flere saker som barnehagesaken.

bekymret: Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes (til venstre), politimester Ole Bredrup Sæverud og stabssjef Kurt Pettersen frykter at det er store mørketall når det gjelder overgrepssaker mot barn. 

nyheter

Torsdag presenterte politimester Ole Bredrup Sæverud, påtaleleder Einar Sparboe Lysnes og stabssjef Kurt Pettersen Troms politidistrikts årsrapport for 2015. En av sakene fra fjoråret som ble trukket fram på pressekonferansen, er den omfattende overgrepssaken i en barnehage i Tromsø.

– Denne saken alene er et eksempel på en enkeltsak som påvirker tallmaterialet i ganske stor grad. Saken gir også et godt bilde på mørketallene. Når én person, som fra før var ukjent for oss, kan gjøre så mye, er det åpenbart at det er flere overgripere og saker vi ikke vet om. Saken viser også hvor viktig det er å si ifra. Bare én fars bekymring førte til at politiet fikk det vi trengte for å nøste opp i en stor sak, sier Sæverud.

Mindre kriminalitet

Samlet sett for 2015 viser politiet til et godt år. Totalt ble det registrert 6.643 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt, noe som er 547 færre saker enn året før.

– Det har vært mindre kriminalitet i 2015 enn i 2014, vi har høyere oppklaringsprosent, vi oppklarer flere saker og vi gjør det raskere enn året før. Vi er veldig fornøyd med det vi har fått til og har mange gode tall, forklarer Sæverud.

Flere avhør

Politiet viser også til en merkbar økning i tilrettelagte avhør, tidligere kalt dommeravhør.

– Vi har tilbakelagt 245 tilrettelagte avhør, og en fjerdedel av disse var i forbindelse med den såkalte barnehagesaken. Dette er et saksområde som har høy prioritet hos oss.

Vinningskriminaliteten i Troms har gått merkbart ned, noe Lysnes blant annet forklarer med et dårlig marked for heleri.

– Vi har 533 færre vinningslovbrudd i 2015 enn i 2014. Det kan vi blant annet forklare med at det er vanskelig å omsette tyvegods, og vi har god kontroll på de svært få vinningskriminelle vi har her. I tillegg hadde vi et rekordlavt antall grove tyverier i fjor.

Radikalisering

For fjoråret trekker politiet også fram asylsituasjonen landet er i.

– Vi har hatt få utfordringer med dette her, og det er få som har søkt asyl i Troms. Samtidig er det mange som bor på ulike akuttmottak i vårt distrikt. Det er vanskelig å si om asylstrømmen fortsetter i 2016, men politiet gjør en stor saksbehandlingsjobb, blant annet med å dokumenter og etterforske identitet. Vi har ingen ordensforstyrrelser med bakgrunn i asylstrømmen, men vi ser på integrering som en utfordring og ser for oss at frustrasjon blant dem som må vente lenge i en uavklart situasjon kan skape grobunn for kriminalitet og radikalisering, sier Sæverud.

Nye satsinger

For det nye året viser politimesteren til nærpolitireformen og politiets satsingsområde mot vold og overgrep mot barn.

– De to viktigste områdene for i år er å fortsette arbeidet med nærpolitireformen og fortsette med den nasjonale satsingen mot overgrep og vold mot barn. I tillegg har vi fokus på grov narkotikakriminalitet og å øke oppklaringsandelen.