Vil at kommunen protesterer

SVs Ingrid Marie Kielland vil at kommunen protesterer mot utsendelse av asylsøkere over Storskog.

PROTESTERER: Ingrid Marie Kielland.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Vi uttrykker stor bekymring for situasjonen til asylsøkere i vår region. Vi håper på å få flertall for en uttalelse fra kommunen, sier Kielland.

Kielland og SV vil at kommunestyret stiller seg bak en interpellasjon fra henne der man protesterer mot de organiserte utsendingene av asylsøkere.

Frykter for rettssikkerhet

– Vi krever at ingen asylsøkere sendes ut til tredjeland uten forsikringer om at de vil kunne få realitetsbehandlet sine asylsøknader og få nødvendig bistand og beskyttelse der. Asylsøkeres rettssikkerhet må ivaretas, skriver Kielland.

Det gis ifølge henne ikke anledning til å klage på vedtakene om utsendelsene, noe hun mener er brudd på ankeretten.

Kritisk til Russland

Hun mener at utsendelsene er i strid med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger å sende dem tilbake til Russland.

Hun mener videre at kommunen spesielt må protestere mot utsendingene av de svakeste asylantgruppene.

– Vi vil understreke at det må tas spesielt hensyn til barn og sårbare grupper, skriver hun.