Rolleiv Lind mener eiendomsskatten er uakseptabel

Rolleiv Lind (H), leder av kontrollutvalget i kommunen, mener regningen på eiendomsskatten er helt uakseptabel. Det fremkommer nemlig ikke hvordan kommunen har kommet fram til betalingssummen.

REAGERER: Rolleiv Lind (H), leder av kommunens kontrollutvalg, reagerer kraftig på regningen som nylig har dumpet ned i postkassen til mang en tromsøværing. Den sier nemlig ingenting om hvordan kommunen har kommet fram til hvor mye hver enkelt skal betale.   Foto: Trond Tomassen

nyheter

Lind har fått flere reaksjoner fra tromsøværinger som nylig har fått regningen på eiendomsskatten i posten.

– En ting er eiendomsskatten i seg selv. Noe helt annet er hvordan kommunen har kommet fram til hvor mye hver enkelt skal betale. Det står det nemlig ingenting om, sier Lind.

Han viser til at alle skatteytere har krav på å vite hvordan kommunen har kommet fram til beløpet de må betale i eiendomsskatt.

– Man må kjenne til takstgrunnlaget i tillegg til kvadratmeter på boligen, og det fremkommer ikke i brevet fra kommunen, sier Lind.

LES OGSÅ: Sjokkøkning av eiendomsskatten

Kan ikke kontrolleres

Dermed kan verken Lind eller andre tromsøværinger kontrollere at regningen er riktig.

– Regningen er helt uforklarlig. Man må kunne forlange at man selv skal kunne kontrollregne beløpet, og forsikre seg om at det stemmer overens med vedtaket som ble gjort i kommunestyret i desember. Det er ikke mulig å gjøre når kommunens grunnlag for utregningen ikke fremkommer av regningen, sier Lind.

LES OGSÅ: Nær dobling av eiendomsskatten

Krever forklaring

Han vil nå ha en forklaring fra kommunen.

– Jeg kommer som leder av kontrollutvalget til å henvende meg til kommunen og forlange en forklaring på dette. En forklaring på betalingssummen fikk man da eiendomsskatten ble innført i Tromsø for første gang, og det skal man også få nå, sier han.

Lind forlanger at kommunen raskt legger fram fremgangsmåten som er benyttet.

– Det gjør man i all offentlig virksomhet, og det er altfor dårlig at Tromsø kommune ikke har gjort dette, sier han.

Lind har allerede vært i kontakt med skattetakstnemnda i kommunen.

– Jeg har bedt de om å se på saken i møtet de skal ha på tirsdag, sier han.

– Kan godt sette opp regnestykket

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) forstår ikke Linds forvirring, men stiller seg allikevel positiv til å imøtekomme kravene om hvordan eiendomsskatten er regnet ut.

– Det er ikke gjort noen endringer på selve fakturaen, annet enn at den nå viser hva du betaler pr. måned, kontra pr. halvår – som var tilfellet tidligere. Selve utregninga av eiendomsskatten har ikke vært en del av fakturaen tidligere heller, sier Olsen.

Olsen opplyser at skattesatsen er på 5 for boliger og 7 promille på næringseiendom, og at bunnfradraget er på 200 000 kr.

– Premissene for eiendomsskatten står på baksida av fakturaen, men hvis det er et sterkt ønske, har jeg ikke noe problem med å gi en bruksanvisning til hvordan man regner det ut selv. Vi kan godt sette opp hele regnestykket, slik at selv Rolleiv forstår det, sier Olsen.