Vil gjøre Dramsveien og Mellomveien enveiskjørt

Barbara Vögele i Miljøpartiet de Grønne ber det sittende byrådet iverksette tiltak for å trafikksikre Mellomveien og Dramsveien. Det skal – i første omgang – skje ved hjelp av enveiskjøring.

enveiskjøring: Barbara Vögele fra Miljøpartiet de Grønne foreslår å enveiskjøre Dramsveien og Mellomveien for å bedre forholdene for de myke trafikantene. 

nyheter

Representanten fra Miljøpartiet de Grønne påpeker overfor ordfører Jarle Aarbakke at kommunen har store forpliktelse i forhold til å redusere mengden svevestøv og utslipp av klimagasser. Derfor ber hun om at raske ordninger innføres i påvente av nye gang- og sykkelstier.