64 fikk førerkortet tilbakekalt i fjor

Helse er den største faktoren til at personer får tilbakekalt førerkortet sitt i Troms.

Totalt var det 64 personer som fikk førerkortet tilbakekalt i 2015. 

nyheter

Det kom fram under pressekonferansen til Forvaltningsenheten. Totalt var det 64 personer som fikk førerkortet tilbakekalt i 2015. Dette omfatter forvaltningsmessig tilbakekall av førerkort og ikke beslag i for eksempel straffesaker.

Økning

– Det er litt svingninger i antall tilbakekall de siste årene. Vi har en liten økning fra 2014 til 2015, sier seksjonsleder for kontrollseksjonen Lene Risten.

Totalt var det 31 personer som fikk tilbakekalt førerkort på grunnlag av edruelighet. Resterende på grunn av helsemessige årsaker.

– Edruelighet kan være at vedkommende har vært involvert i narkotikasaker, eller at de for eksempel har et alkoholproblem, forklarer Risen.

Tilbakekallelse av våpenkort

I 2015 fikk 60 personer tilbakekalt våpenkortet. Dette er en liten økning fra 2014.

– Vi vurderer dette opp mot sikkerhet, helse og behov. Det er helse som har den største andelen og er den vanligste årsaken, sier Risen.

Totalt var det 36 personer som fikk tilbakekalt våpenkortet på grunn av helseårsaker. 23 på grunn av sikkerhet og en på bakgrunn av at de ikke oppfyller kravet for behov.

– Sikkerhet kan være at de har narkotikasaker, voldssaker og lignende på seg, ser hun.

Videre kommer det fram at det har vært en nedgang i antall våpensøknader. I 2014 fikk de inn 1.898, mens det i 2015 var 1.559.

Antall passutstedelser har hatt en nedgang i Troms fylke og i Tromsø kommune. I 2014 var det 15.241 passutstedelser i Troms, mot 14.342. I Tromsø kommune var det 10.042 passutstedelser i 2014, mot 9.537 i fjor.