95 ble utvist fra Troms i fjor

Asylstrømmen i distriktet har gitt økt pågang hos politiet i Troms og det antas også økt pågang i 2016.

Fra venstre: Per Øyvind Skogmo, seksjonsleder ved grense- og utlendingsseksjonen, Astrid Nilsen, forvaltningssjef, og seksjonsleder for kontrollseksjonen Lene Risten. 

nyheter

Mandag holdt Forvaltningsenheten til Troms politidistrikt pressekonferanse hvor de la fram årsstatistikk for 2015. Her kom det blant annet fram en økning i antall utvisninger fra distriktet.

- Ikke dramatisk økning

I 2015 var det totalt seks personer som søkte asyl i Troms i fjor.

– Dette er personer som kommer på trappa her og søkte asyl. Vanligvis har vi en til to personer i året, så det er ikke en dramatisk økning, sier Per Øyvind Skogmo, seksjonsleder ved grense- og utlendingsseksjonen.

En av de seks personene kom over grensen mellom Norge og Finland. De resterende kom angivelig inn på østlandet, og tok seg deretter opp til Tromsø for å søke asyl.

Flere ble utvist

Skogmo trekker fram at den største utfordringen er det store antallet asylsøkere som i fjor høst ankom politidistriktet i form av plassering på asylmottak og akuttmottak. I tillegg har det vært en økning av uttransporter av nyankomne asylsøkere. I 2015 ble 95 personer utvist fra distriktet, mot 84 i 2014. I 2014 ble fem personer bortvist, mens tallet i 2015 var på 23 personer.

– Det har vært litt merarbeid, men ikke dramatisk mye heller. Likevel ser vi at utviklingen peker oppover, og det er det høyeste vi noen gang har hatt i distriktet, sier Skogmo.

Av dem som ble utvist var 62 av tilfellene på grunn av straffbare forhold. 14 ble utvist for ulovlig opphold/og eller arbeid. Resterende på grunn av oversitting av utreisefrist.

Vil trolig gjenforenes

Skogmo forteller at det er vanskelig å forutse hvordan 2016 vil utarte seg.

– Nå er det en nedgang, men vi må være forberedt på at det kan blåse opp igjen slik som det var i høst. Vi er forberedt på at det kan komme flere som vil søke asyl her, sier Skogmo.

– Vi forventer økt pågang hos oss i første del av 2016. Asylsøkerne som er kommet til Norge, skal få sine søknader behandlet og de skal få oppholdskort. Dessuten ser vi at mange av dem som er kommet hit er enslige, som trolig ønsker å starte en gjenforening med familien sin, sier Astrid Nilsen som er forvaltningssjef.

I årsoppsummering kommer det også fram at politiet i Troms har brukt en del ressurser på ledsagelse av busser fra Storskog i forbindelse med plassering av asylsøkere på akutte mottak. Det er også brukt tid på planarbeid for å være forberedt på økte asylankomster.