Første spadetak for Framsenteret II

Statsrådene Per Sandberg og Vidar Helgesen lot seg imponere av nordområdebesøk i Tromsø.
nyheter

Mandag ble grunnsteinen for Framsenteret II lagt i bakken av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Til stede for begivenheten var også fiskeriminister Per Sandberg (Frp), byggherredirektør i Statsbygg Synnøve Lyssand Sandberg, leder for Framsenteret Anne Husebekk og administrerende direktør i Framsenteret AS, Are Johansen.

For fremtiden

Det nye forskningssenteret for arktisk forskning høstet mange godord fra politisk hold.

– Vi vet at forskning er grunnlaget for det vi skal leve av i framtida. Jobben som gjøres her på Framsenteret er helt essensiell og herfra leveres forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet. Polar- og nordområdesatsing skal stå høyt på den politiske dagsorden fremover, talte Helgesen like før han la grunnsteinen i jorda – til applaus fra de mange fremmøtte.

Det forseglede messingskrinet inneholder blant annet dagens mynter, dagens aviser og tegninger fra bygget.

Viktig eierskap

Fiskeriminister Per Sandberg trekker fram regjeringens satsing på nordområdene.

– Framsenteret II er uhyre viktig for regjeringens satsing på nordområdene og det er viktig for oss å få eierskap i satsingene og ivareta det arbeidet som skal gjøres, sier han til iTromsø.

Fiskeriministeren var mandag også på besøk hos Nofima og Havforskningsinstituttet.

– Jeg er fantastisk imponert over det jeg har fått vist i dag. Det er mye vi kan gjøre, så lenge vi har politisk vilje. Forskningen som gjøres her nord legger grunnlaget for beslutningene som skal tas på politisk hold. I dag fikk jeg eksempelvis høre ei lang liste over arter jeg ikke engang visste fantes og det blir en interessant vei videre å finne ut hva de kan brukes til, lønnsømheten av det og hva vi skal satse på.

Passivhus

Byggestart for Framsenteret II er satt til månedsskiftet april/mai, og skal etter planen ferdigstilles innen sommeren 2018. Prislappen ligger på omtrent 500 millioner kroner. Bygget er et passivhus med fasade i tre, glass og pusset betong og skal ligge parallelt med det opprinnelige bygget. Mellom byggene settes det opp en glassgård. Bygget, som blir på seks etasjer og omtrent 9.500 kvadratmeter, skal blant annet huse 240 nye arbeidsplasser og tre laboratorier. En av aktørene som flytter inn er Havforskningsinstituttet.

– Jeg ser på Framsenteret som en veldig konkret nordområdesatsing fra politikernes side og Framsenteret II gir en ytterligere forsterket satsing. I dag er en gledens dag og vi får attpåtil en ytterligere forskjønnelse av denne delen av sentrum, talte Anne Husebekk.