Svindlet Nav for 10,3 mill.

I fjor anmeldte Nav 58 personer fra Troms for trygdesvindel.

SVINDEL: Nav Troms rapporter om økt svindel i 2015 sammenlignet med året før. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Totalt for hele 2015 har folk fra Troms svindlet Nav for 10,3 millioner kroner. Det skriver Nav Troms i en pressemelding.

Én svindlet for 1 mill

Den største enkeltsaken Nav Troms hadde i fjor, dreide seg om en person som svindlet til seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger for til sammen nærmere 1,2 millioner kroner. I pressemeldingen skriver Nav at denne personen jobbet svart og mottok stønad fra Nav over en lang periode.

– Svart arbeid er dobbel svindel ved at man både utnytter velferdssystemet og unndrar skatt. Vi prioriterer å anmelde de største sakene, men krever tilbake penger i alle saker hvor vi avdekker svindel, sier avdelingsdirektør i Nav Kontroll nord, Jannike Syse i pressemeldingen.

Økning fra året før

De fleste anmeldte forholdene fra fjoråret dreier seg om svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Totalt ble 55 personer anmeldt for slik svindel for til sammen ni millioner kroner. Svindelen av disse stønadene, som skal hjelpe brukere ut i arbeid, har økt med 2,8 millioner kroner sammenlignet med 2014.

– Vi har gode metoder for å avdekke slik svindel. Det er et prioritert område og alle må regne med å bli kontrollert, sier Syse.

De fleste er anmeldt for å ha hatt arbeid og inntekt, uten at de har meldt dette fra til Nav.