Færre anmeldelser i 2015

I 2015 ble det registrert 3.917 anmeldelser. Dette er det laveste tallet politiet i Tromsø noen gang har hatt.

POSITIVT: Årsstatistikken fra Tromsø politistasjon viser at kriminaliteten i Tromsø går ned. Det gir grunn til å lette på smilebåndet for etterforskningsleder Yngve Myrvoll (t.v.). Her sammen med stasjonssjef, Morten Pettersen (i midten), og seksjonsleder for orden, Hans Martin Moen.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Mandag holt Tromsø politistasjon pressekonferanse hvor de la fram årsstatistikken for 2015. Her kom det fram at det totalt ble registrert 3.917 anmeldelser i fjor. Dette er 429 færre saker sammenlignet med 2014.

– Veldig lavt

– Dette er det laveste tallet vi har hatt så lenge vi har presentert statistikk på kriminalområdet. Nedgangen er knyttet til vinningskriminalitet som utgjør 1.288 saker. Sammenlignet med Tromsø by i størrelse, så er dette et veldig lavt antall, sier stasjonssjef Morten Pettersen.

Nedgang i saksbehandlingstid

Oppklaringsprosenten til politiet var i 2015 på 62,3 prosent. I 2014 var det på 59 prosent. Videre er det også en positiv utvikling knyttet til saksbehandlingstiden. Den har gått ned fra 88 dager i 2014, til 68 dager i fjor.

Den største andelen av registrerte anmeldelser, omfatter altså vinningslovbrudd. Dette utgjør hele 33 prosent av alle lovbrudene, men også her er det nedgang.

– Det har vært en nedgang på rundt 25 prosent. Det som er spesielt gledelig er at det er den grove vinningskriminaliteten har størst nedgang, sier Pettersen.

«Helge-vold»

Anmeldelse av vold har gått opp fra 402 anmeldte lovbrudd, til 409. Hvis vi ser tilbake til 2013 var antallet på 470.

– Det har vært 30 prosent nedgang i et femårsperspektiv. Volden er i stor grad relatert til «helge-vold», som er knyttet til lørdag og søndag. Av de 409 sakene som kom inn i 2015 var 125 relatert til Tromsø sentrum. Halvparten av dem igjen skjedde på lørdag eller søndag, sier Pettersen.

Narkotikalovbrudd i Tromsø utgjør 14 prosent av det totale antall lovbrudd med 558 anmeldelser.

– Mengden narkotiske stoffer som kommer til Tromsø er større. Dette handler om at aktørene frakter stoff rett fra «gryta» i Øst-Europa, direkte til Tromsø. Det er færre mellomledd. Samtidig fremstår Tromsø som et attraktivt marked fordi det er mange brukere her, sier seksjonsleder for etterforskning, Yngve Myrvoll.

Han trekker fra land som Litauen og Polen som sentrale land når det kommer til narkotikainnførsel i byen.

– Dette er hele tiden nye aktører fra Europa, men det er helt klart noen av de samme lokale personer som går igjen i disse sakene, sier Myrvoll.

Flere seksuallovbrudd

Det er markant økning i antall anmelde seksuallovbrudd. I 2015 ble det registrert 130 anmeldelser, mot 82 året før. Politiet forklarer at hovedårsaken til dette er den såkalte barnehagesaken og alle straffesakene som kom i kjølvannet av dette.

Det var 6. mai at en mann ble pågrepet og senere tiltalt for overgrep av 17 barn i en barnehage i Tromsø. Mannen ble også dømt til syv år og seks måneders forvaring, men han har siden anket straffeutmålingen.

– Dagen han ble pågrepet, vil være en dato som etterforskerne sent vil glemme. Det markerte starten på saken og omfanget ble stort veldig raskt. Vi prioriterte et høyt tempo i etterforskningen og hadde et mål om å gå i retten så snart det var forsvarlig. Det føler vi at vi har lyktes godt med, sier Myrvoll.

Målrettet kontroll

Totalt i fjor ble det registrert 659 trafikklovbrudd i kommunen. Av dem omhandlet 123 promillekjøring, 203 for hastighet og 114 uten gyldig førerkort. Politiet kontrollerte i fjor totalt 11.383 kjøretøyer.

– I fjor hadde vi fokus på mengde av kontroller. Det er mange biler som ble stoppet, men det genererer ikke nødvendigvis forelegg og gebyr, sier Hans Martin Moen, seksjonsleder for orden.

– I år skal vi ha større fokus på reaksjoner. Målet er at seks prosent av de kontrollerte skal ende i en reaksjon. Vi ønsker å ha mer målrettet kontroller på tider og steder. Det er i utgangspunktet enkelt å kontrollere mange kjøretøy, men det er ikke dermed sagt at vi skaper økt trafikksikkerhet av den grunn, sier Moen.