Fire personer pågrepet etter storkontroll mot Tromsø-bedrifter

Politiet har avdekket flere titalls lovbrudd etter at de gjennomførte 140 kontroller mot ulike bedrifter.

FLERE STRAFFBARE FORHOLD: Politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen Per Øyvind Skogmo i Troms politidistrikt, tror det videre arbeidet i saken kan avdekke flere straffbare forhold.  Foto: Marius Hansen

600.000 I KONTANTER: – Man kan jo lure litt på hvorfor det er såpass mange virksomheter som operer med så mye kontanter når de fleste betaler med kort i dag, sier Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør Skattekrim i Skatt Nord.  Foto: Skatteetaten

nyheter

Politiet skriver i en pressemelding at kontrollene var i samarbeid med Skatteetaten, Kemneren, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll.

I løpet av tirsdag og onsdag gjennomførte de totalt 140 kontroller mot bransjene innen servering, frisør, renhold, bilpleie, bygg/anlegg, massasje og lignende.

Ulovlig arbeid i Tromsø

Videre i pressemeldingen skriver politiet at formålet var å avdekke mulig arbeidslivskriminalitet innen disse bransjene.

I Tromsø har de blant annet avdekket mistanke om ulovlig arbeid, trygdesvindel, tatt beslag i kontanter til dekning av forfalte krav, manglende føring av personallister og avvik som stans i bruk av farlige maskiner og brudd på bestemmelser om minstelønn.

Etterforsker videre

– Ulovlig arbeid er alvorlig arbeidslivskriminalitet, som blant annet er i strid med utlendingsloven, kan bidra til unndragelse av skatter og avgifter, undergrave velferdsordninger og bidra til at arbeidsmiljø og sikkerhet ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og vil jobbe videre med dette i tiden som kommer. Det er avdekket ulike forhold fra alle kontrolletatene, og det videre arbeidet vil kunne avdekke flere straffbare forhold, sier politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen Per Øyvind Skogmo i Troms politidistrikt i pressemeldingen.

Fire personer pågrepet

Politiet har pågrepet fire utenlandske borgere uten arbeidstillatelse og de er mistenkt for ulovlig arbeid. I tillegg er ytterligere en person mistenkt for å ha jobbet mer enn tillatt.

Totalt er det snakk om fire kvinner og en mann i 30-50 årene.

Skogmo opplyser til iTromsø at de fire personene som er mistenkt for ulovlig arbeid sitter i varetekt og har blitt avhørt.

Han kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere hva som er kommet fram i avhørene.

600.000 kroner i kontanter

Videre i pressemeldingen opplyser politiet at flere av de 140 stedene som ble besøkt under aksjonen, har forfalte skatte- og avgiftskrav.

Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør skattekrim i Skatt Nord, forteller til iTromsø at det totalt ble beslaglagt omtrent 600.000 kroner i kontanter under aksjonen.

– Man kan jo lure litt på hvorfor det er såpass mange virksomheter som operer med så mye kontanter når de fleste betaler med kort i dag, sier Ringseth.

Han ønsker ikke å kommentere hvor mange eller hvilken bransje den totale summen gjelder, men det største enkeltbeslaget var på 75.000 kroner.

Det ble gjennomført flere utleggsforretninger, det vil si virksomheter som skylder skatt eller avgifter og Skatteetaten har et dokumentert krav mot bedriften, og politiet skriver i pressemeldingen at arbeidet med å sikre disse kravene fortsetter. 

Ringseth sier at de har jobbet lenge i forkant av aksjonen.

– Fra Skatt Nord sin siste har vi jobbet lenge med å kartlegge aktiviteten i Tromsø. Disse bransjene er ikke tilfeldig valgt og bakgrunnen er tips og kartlegginger fra vår side.

Økning i kriminaliteten

Storaksjonen tirsdag og onsdag er den største aksjonen samarbeidsetatene har gjennomført i Tromsø.

– Vi opplever at det har vært en økning i arbeidslivskriminalitet i Tromsø de siste årene. Vi har innhentet mye dokumentasjon og beslaglagt blant annet kassaapparater og datamaskiner og skal jobbe systematisk med dette videre. Vi kan ikke leve med en situasjon der illegale konkurrerer ut bedrifter som vil etterleve regelverket. Dette viser at vi er nødt til å flere kontroller i Tromsø fremover, sier Ringseth til iTromsø. 

Mulig svart arbeid

Under kontrollen ble det også gitt gebyrer til arbeidsgivere som hadde ansatte som ikke fantes oppført i personallister.

Totalt dreier det seg om 25 personer som ikke fantes i personallistene.

I tillegg til gebyr, varsler politiet at disse arbeidsgiverne også pådrar seg utvidet oppmerksomhet, da slike mangler kan indikere svart arbeid.

Ulovlig moms

Totalt ble mange lovbrudd avdekket under den store samarbeidskontrollen.

Skatteetaten avdekket at et titalls virksomheter fakturerte sine varer eller tjenester med moms, men uten at de var registrert i merverdiavgiftsregisteret og uten å rapportere omsetningen inn til Skatteetaten.

I pressemeldingen skriver politiet at dette er svært alvorlig og flere av virksomhetene nå blir gjenstand for utvidet kontroll der også anmeldelser vil bli vurdert.

– For Skatteetaten er resultatet av denne aksjonen nedslående og viser med all tydelighet et behov for å intensivere kontrollinnsatsen fremover, sier Ringseth i pressemeldingen.

11 saker om trygdesvindel

I tillegg har Nav har så langt 11 saker som skal undersøkes nærmere for trygdesvindel.

Arbeidstilsynet opplyser i pressemeldingen at de blant annet har avdekket brudd på reglene om minstelønn, samt vesentlige brudd som har medført både stans i bruk av maskiner.

De avdekket også dårlig opplæring og håndtering av farlige kjemikalier og maskiner, samt manglende ID-kort.

Behov for kontroll

Per Øyvind Skogmo, politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt, forteller til iTromsø at politiet nå har en stor oppgave foran seg.

– Vi har hatt en omfattende kontroll og samlet inn mengder med informasjon som må gjennomgås videre for å vurdere hva vi skal gjøre med de ulike funnene vi har gjort. Resultatet av kontrollen viser åpenbart at det er behov for å kontrollere de ulike virksomhetene.

Aksjonen ble gjennomført uten forvarsel og Skogmo forteller at aksjonen foregikk uten dramatikk.

– Det var ingen tilløp til dramatikk under aksjonen, men det du kan jo godt si at virksomhetene som hadde alt på sitt tørre satte større pris på besøket enn de som ikke hadde det.

Kan bli flere anmeldelser

– Hvor mange av bedriftene hadde alt på det tørre?

– Det er for tidlig å si. Mange etater skal gå gjennom sine funn og hos de andre kontrolletatene kan det også oppdages forhold som kan medføre anmeldelser.

Skogmo ønsker ikke å utdype bakgrunnen for hvorfor de ulike bedriftene ble valgt ut for kontroll.

– Det jeg kan si er at det er disse bransjene som er aktuelle i forbindelse med arbeidslivskriminalitet.

Det var tirsdag kveld iTromsø meldte at politiet gjennomførte en aksjon i Tromsø sentrum.