Disse Langnes-elevene stakk av med gjev vitenskapspris

Seks elever fra Langnes ungdomsskole gikk helt til topps i Arctic Frontiers-arrangementet «Science for Schools».

NATUR(FAGS)TALENTER: Marie Johannessen, Thale Tøllefsen, Nora N. Frengen, Kamilla Isaksen, Emma Bolette Opdahl og Cecilie Klingenberg jobbet over flere uker for å lage plakaten de ble premiert for. Begge foto: Martin Ellingsen 

EKSPLOSIVT: Realfagspedagog Hedinn Gunhildrud får både hyl og latter fra ungdomsskoleelevene med flammer og eksplosjoner når han skal forklare hvordan ulike stoffer virker. 

nyheter

27 grupper fra tre ulike skoler konkurrerte om heder, ære og billetter til neste års Arctic Frontiers på Vitensenteret torsdag.

En jury bestående av ti unge forskere som deltar på årets Arctic Frontiers vurderte bidragene som også ble presentert på engelsk foran juryen. Valget falt på plakaten laget av en gruppe 10.-klassinger fra Langnes. Juryen mente plakaten var et godt vitenskapelig håndverk, hadde en solid introduksjon og vitnet om mye kunnskap og entusiasme.

Gruppen besto av Marie Johannessen, Thale Tøllefsen, Nora N. Frengen, Kamilla Isaksen, Emma Bolette Opdahl og Cecilie Klingenberg.

Oppfordring til forskerne

Bidraget til de seks Langnes-elevene var en forskningsplakat om parabener, et konserveringsmiddel som finnes i kosmetikk og matvarer, og som kan være skadelig for mennesker og dyr. Problemstillingen de tok for seg var hva som skjer med dyr og fisk når konserveringsmiddelet havner i havet. Prosjektet har fått det passende navnet ”Lotion in the ocean”.

– Det har vært en veldig vanskelig oppgave, og vi har jobbet med dette i flere uker. Men vi synes det er et spennende tema og vi har lært utrolig mye. Parabener må forskes mer på, så vi oppfordrer forskerne til å forske videre på det, sier elevene.

Jentene ble inspirert til å undersøke parabener etter de var på et inspirasjonsforedrag på Framsenteret. De har også vært i kontakt med Kjetil Sagrup, forsker ved Akvaplan-niva på Framsenteret.

– Kjetil var til stor hjelp, og hjalp oss med å snevre inn problemstillingen. Men vi har ikke brukt ham som referanse, for han sa man aldri skulle referere til muntlige kilder, sier jentene med åpenbart god kjennskap til vitenskapelige metode.

Skaper inspirasjon

Premien til hver av elevene er billetter til neste års Arctic Frontiers.

– Vi gleder oss til å komme neste år på konferansen. Det blir gøy å se hva voksne forskere gjør på konferanser. I tillegg skal vi undersøke om de har fulgt oppfordringen vår og forsket mer på effekten parabener har på dyr. Vi har fått et bedre innblikk i hva naturfag egentlig handler om, og vi er nok enda mer interessert i faget nå enn før.

Jentene er overbevist om at det er en tilfeldig at det er en ren jentegruppe som stikker av med seieren.

– Det er ikke sånn at vi tror at jenter er flinkere enn gutter i naturfag. Hadde det vært noen gutter i klassen som var interessert i parabener så hadde de også fått vært med på gruppa, sier Nora N.Frengen.

Stolt lærer

Naturfagslæreren til 10.-klassingene, Cathrine Brattland, er stolt over prestasjonen til elevene.

– De er noen kjempetøffe jenter som har hatt et engasjement siden de begynte i 8. klasse. Alt dette arbeidet har de gjort helt på egen hånd, uten at jeg har hjulpet dem. Det er en ære å være læreren deres.

Prisen ble delt ut etter et forrykende «Vitenshow» på Vitensenteret med flammer og eksplosjoner, holdt av realfagspedagog Hedinn Gunhildrud.