Nå er det opp til Litauen om Tromsø-mennene får komme hjem

Norske myndigheter har videresendt dommen fra Nord-Troms tingrett til Litauen. Nå er det opp til litauiske myndigheter å avgjøre om de to fengslede Tromsø-mennene får komme hjem.

  Foto: erikas ovcarenko

nyheter

De to Tromsø-mennene har sittet fengslet i Litauen siden sommeren 2012, dømt for besittelse av ulovlige legemidler til fire og et halvt års fengsel. Torsdag 21. januar ble dommen fra Litauen omgjort til en norsk dom under et rettsmøte i Nord-Troms tingrett. Mennene har søkt om soningsoverføring til Norge, som er mulig gjennom en bilateral avtale inngått mellom Norge og Litauen i fjor sommer. Vel ei uke etter er dommen nå i hendene på litauiske myndigheter.

– Vi har mottatt dommen, oversatt den og videresendt den til litauiske myndigheter. Nå må de gi sin endelige aksept for soningsoverføring, og dersom de gjør det skal de domfelte overføres til Norge innen 30 dager fra aksept er gitt, sier direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

LES OGSÅ: Fengslet tromsømann: - Holder motet oppe

Kan nekte overføring

iTromsø skrev i forrige uke at de faktiske forhold som de to mennene er dømt for i Litauen, ville ifølge norsk rett gitt en øvre strafferamme på fengsel i inntil fire år. I dommen heter det at straffen avsagt i Litauen er i strid med norsk rett, da straffen overstiger øvre strafferamme for lignende forhold etter norsk straffelov. Nord-Troms tingrett har dømt de to Tromsø-mennene til fengsel i fire år, for å ikke risikere at litauiske myndigheter avslår en soningsoverføring, forklarte mennenes advokat Jan Christian Kvanvik til avisa da. Direktør Marianne Vollan bekrefter at Litauen kan si nei.

– Etter avtalen kan Litauen nekte å godkjenne soningsoverføring så lenge fullbyrdingen av straffen i fullbyrdingsstaten, i dette tilfelle Norge, ikke har startet. Litauen må begrunne et slikt avslag. Dersom litauiske myndigheter nekter å godkjenne overføring, så kan de innsatte ikke overføres til Norge, sier hun.

LES OGSÅ: Fanget i fengselsmareritt (pluss-sak)

Avventer svar

KDI avventer nå endelig aksept fra litauiske myndigheter. Dersom den kommer, vil en overføring kunne skje raskt.

– Politiets utlendingsenhet har ansvar for å transportere de innsatte hjem. Når aksept fra Litauen foreligger, vil KDI informere Politiets utlendingsenhet om at soningsoverføringene skal effektueres. KDI vil også informere den aktuelle regionen i kriminalomsorgen, slik at fengselsplasser stilles til rådighet, sier Vollan.

– Vil de to domfelte ha noen innvirkning på eventuelle soningsforhold i Norge?

– Regionkontorene i kriminalomsorgen fordeler innsatte på fengslene. Så langt som mulig forsøker de å plassere innsatte nær deres hjemsted, men også plassituasjonen i det enkelte fengsel og forhold i tilknytning til den enkelte innsatte kan innvirke på hvor de plasseres. Innsatte kan søke seg til et annet fengsel enn det de sitter i, men har ingen garanti for at søknaden blir innvilget, sier Vollan.

Ifølge den norske dommen vil mennene få fradrag i straffen for den tiden de har sittet fengslet i Litauen siden sommeren 2012, tilsvarende 1.305 dager. De to mennene fikk en rettskraftig dom av domstolen i Litauen først i fjor sommer. Da hadde de allerede sittet i varetekt siden sommeren 2012.

LES OGSÅ: Faren til fengslet tromsømann: - Håper marerittet snart er over (pluss-sak)

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter