Om krigsflyktninger

Det er en uverdig utvikling dersom rike Norge skal begynne å frata mennesker som flykter fra krig og elendighet sine verdisaker.
nyheter

Innvandrere, asylsøkere eller krigsflyktninger er mennesker som meg og deg! De ønsker seg et sted der det er trygt. Hvis ikke Norge har råd til å hjelpe disse som er rammet av krig og elendighet, hvem har det da?

I Danmark har de vedtatt en omstridt lov som innebærer at myndighetene kan beslaglegge penger, verdisaker og smykker verdt mer enn 10.000 kroner fra hver asylsøker. Hvordan kan Danmark vedta noe slikt? Det er bare helt feil å ta klær eller mobiltelefoner fra dem som flykter fra krig. Dette er en politikk som jeg håper ikke blir en realitet i Norge.

I 1939 tok nazistene verdisaker fra jødene og i 2016 så tar velferdsstater verdisaker fra krigsflyktninger. Hva er det som skjer med menneskeheten? Jeg synes det er utrolig trist. Her opplever vi den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig og så leser jeg på NRK Troms sine nettsider at Troms Frp vil arbeide for at Norge skal ta verdisaker fra flyktningene. Jeg er klar over at FrP ønsker en streng asylpolitikk, men dette er i det meste laget. De vil ta fra krigsflyktningene og bruke pengene til å finansiere utgifter som Norge har med å ta imot flyktninger og asylsøkere. Det må da finnes bedre måter å dekke utgiftene vedrørende den økte flyktningstrømmen til Norge på enn å ta fra dem som er på flukt.

Ja, det koster å skaffe mat, klær og husly til dem, men dette blir helt feil måte å finansiere det. Det er jo våre medmennesker som sliter. Hvor blir det av empati og et anstendig menneskesyn. Jeg er rimelig sikker på at de fleste av oss hadde gjort som syrerne dersom det var vårt land som havnet i en tilsvarende situasjon med krig og forfølgelse. Det virker som at en del rett og slett er blitt for egoistiske. Regjeringen anslår at innvandring strømmen blir å koste 9,5 milliarder kroner for 2016. Det er et høyt tall. Sammenligner vi med statens beregnede inntekter for samme året som er rundt 1284,8 milliarder kroner, virker summen mindre betydelig. Jeg skjønner det er viktig at kun de som har gyldig grunn til å søke om asyl får innvilget sine søknader og at resten må returneres. Men alle mennesker har krav på å bli behandlet med respekt en rettsstat verdig.