Mener byråden er uryddig med «Facebook-høring»

Venstre reagerer på det de mener er en uryddig, forhastet og uprofesjonell håndtering av Bjørnstrand-planene.

URYDDIG: Venstres Morten Skandfer mener Rambergs håndtering av Bjørnstrand-planen er både hastig og uryddig.  Foto: Trond Tomassen

UENIG: Ragni Løkholm Ramberg mener Skandfer bommer. 

nyheter

Venstres Morten Skandfer reagerer på måten byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, håndterer planene om Bjørnstrand.

Han skriver på Facebook at han synes det er underlig at byråden oppfordrer folk til å komme med innspill på Facebook i hva han omtaler som en «Facebook-høring».

– Her har byutvikler jobbet i flere år med planene, også lager byråden en «Facebook-høring», og et folkemøte som ikke bare legges i arbeidstida, men det innkalles også på veldig kort varsel, sier Skandfer.

Les bakgrunnen: Oppfordrer alle til å si sin mening

Veldig merkelig

Skandfer stiller seg skeptisk til denne måten å få innspill.

– Hvordan skal man bruke innspillene som kommer? Dette er veldig merkelig. Bjørnstand-planen er god plan, som selvsagt kan bli bedre, men det burde gjøres gjennom en skikkelig høring hvor innspillene blir korrekt håndtert.

– Hvis byråden hadde hatt et sterkt engasjement for en grønnere og smartere byutvikling og transportutvikling, så hadde hun nok stilt seg mer positiv til planene i utgangspunktet.

Les også: Vil høre folkets dom over Bjørnstrand-planene

Uprofesjonelt

Jonas Stein, gruppeleder i Venstre, har også kommentert statusen til Skandfer og skriver:

«Det er en spesiell måte for saksbehandling utenfor alle formelle spilleregler. Uprofesjonelt og mangel på lederskap».

Åpen beslutningsprosess

Ramberg mener Skandfer bommer helt med sin kritikk.

– Dette er verken ei høring eller et folkemøte. Administrasjonen har gitt ei negativ faglig vurdering og nå er saken kommet opp til politisk behandling. Før ble disse beslutningene tatt bak lukkede dører. Hensikten med møtet er å få mer informasjon om planene, og siden mange mener noe i denne saken har jeg sagt at møtet skal være åpent, sier hun.

– Jonas Stein har omtalt håndteringen din som «uprofesjonell og mangel på lederskap?»

– Hvis det er mangel på lederskap å be folk om mer informasjon når man er i tvil, så har vi et ulikt syn på lederskap, avslutter Ramberg.