Her er hele byens bestemor-patrulje

«Bestemorsgruppa» i Natteravnene har patruljert byens gater og streder i over 20 år. De vil gjerne fortsette – og bli flere.

VIKTIG: May Johansen sier at de får mange positive tilbakemeldinger på jobben de gjør i sentrum. 

nyheter

- Vi triver veldig godt i lag og vi føler at vi gjør en nyttig innsats for samfunnet.