Holmbuktura åpnes ikke mandag

Statens vegvesen vil vurdere skredfaren på nytt tirsdag morgen.

PROBLEMOMRÅDET: Fylkesvei 293 forbi Holmbuktura er en av de mest rasutsatte veistrekningene i Troms. mandag var veien igjen stengt på grunn av ras. 

nyheter

Veien gjennom Holmbuktura ble i dag stengt grunnet skredfare. Mandag kl. 17.39 gjennomførte Statens vegvesen en ny vurdering av skredfaren langs fylkesvei 293, og det ble da besluttet å ikke åpne veien for trafikk i dag.

Ifølge Vegvesenet vil det foretas en ny vurdering kl. 10.00 tirsdag morgen.